W dniu 28 stycznia spotkaniem z rodzicami rozpoczęliśmy projekt edukacyjny w PSP nr 8. Tematem prelekcji była niska emisja zanieczyszczeń powodująca zjawisko tzw. smogu. Mówiliśmy m.in. o  przyczynach, sposobach zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i radzenia sobie w sytuacji gdy normy pyłu PM10 w powietrzu są przekroczone.

 

 

  • 1
  • 2

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18