Przeprowadzone warsztaty edukacyjne w PSP nr 8 utrwaliły wiedzę zdobytą przez uczniów w trakcie pogadanki na temat niskich emisji. Przypomnieliśmy także informacje o złym wpływie spalania odpadów na zdrowie człowieka i środowisko. Dużo radości sprawiło dzieciom układanie puzzli, koło fortuny oraz labirynt edukacyjny.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7