W dniu 16 grudnia 2009 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Jadwinówce (gmina Radomsko). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przy wsparciu środków finansowych Fundacji EkoFundusz oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach wykonano m.in. halę sortowni, linię sortowniczą, budynek administracyjno-socjalny oraz zakupiono sprzęt technologiczny do sortowni, kompostowni, samochód do selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki na odpady niebezpieczne i pojemniki typu „dzwon”.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni zaproszeni goście, w tym: przedstawiciele biur poselskich, Fundacji EkoFundusz, władz województwa łódzkiego, powiatu i miasta Radomska, członkowie zarządu PGK Sp. z o.o. w Radomsku, przedstawiciele głównego wykonawcy i podwykonawców, radomszczańskich mediów oraz pracownicy przedsiębiorstwa.

Prezes PGK Sp. z o.o. w Radomsku – Wiesław Kamiński witając zgromadzonych poinformował ich zarazem o historii i celach inwestycji. Goście uroczystości w swych wystąpieniach oprócz słów uznania artykułowali znaczenie tego obiektu dla miasta Radomska i okolicznych gmin. Ze szczegółami funkcjonowania Zakładu zapoznał zaproszonych jego kierownik. Goście mieli również możliwość obejrzenia powstałej na terenie obiektu ścieżki edukacyjnej.

Prace przy budowie ZUOK w Jadwinówce trwały od kwietnia do listopada br.