Uwaga!

 

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku w dniach

 

24 i 31 grudnia 2013r. nie pracuje

Uprzejmie informujemy, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku na mocy Uchwały Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r. uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Radomsko, dnia 15.07.2013r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Krzywa 12 w Radomsku informuje, że od dnia 16 sierpnia 2013r. do dnia 15 sierpnia 2014r. obowiązywać będzie na terenie gminy miasta Radomska oraz na terenach wsi przyłączonych do sieci miejskiej nowa taryfa wprowadzona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.(tekst jednolity:Dz. U. z 2006r. N 123, poz.858).

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko podczas Wystawy Promocyjno-Handlowej.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Zakład Ciepłowniczy w Radomsku zawiadamia, że w okresie od 21-06-2013 r. do 28-06-2013 r. wstrzymana będzie dostawa energii cieplnej do budynków zasilanych z sieci magistralnej Kotłowni Rejonowej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151.

Powyższe podyktowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych urządzeń Kotłowni Rejonowej.

Najważniejsze prace wykonywane podczas przerwy w dostawie energii cieplnej w czerwcu 2013 roku:

- montaż przepustnic na magistrali ciepłowniczej w komorze ciepłowniczej nr 5 przy ul.   Piastowskiej,

- przegląd i prace konserwacyjne wewnątrz i na zewnątrz komina w kotłowni rejonowej,

- wymiana kanałów spalinowych wprowadzających spaliny do komina,

- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do magistrali ciepłowniczej w ul. Piastowskiej,

- wymiana niezbędnej armatury w obiegach wodnych kotłowni,

- wymiana niezbędnych urządzeń akpia.

- prace remontowe na stacji trafo 15/04 kV

Wszystkie te prace mogą być wykonane tylko podczas zatrzymania kotłowni.

Za utrudnienia wynikające z przerwy w dostawie ciepłej wody serdecznie przepraszamy.

Wiosenne Sprzątanie Miasta Radomska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku informuje, że w dniach 24-26.05.2013r. prowadzona będzie akcja sprzątania miasta Radomska. W ramach akcji przedsiębiorstwo zapewnia odbiór odpadów komunalnych i odpadów selektywnie złożonych tj. szkło, plastik z pojemników rozstawionych w n/w punktach na terenie miasta Radomska.

 1. Bartodzieje 2 pojemniki 1,10 m3 przy ulicy Orzeszkowej (między ul. Rataja i ul. Nałkowskiej).
 2. Bogwidzowy2 pojemniki 1,10 m3 ul. Przemysłowa przy remizie strażackiej oraz ul. Zielna - 2 pojemniki 1,10 m3 przy pętli autobusowej linii Nr 8.
 3. Folwarki2 pojemniki 1,10 m3 przy zbiegu ulic Marii Dąbrowskiej i Torowej.
 4. Saniki2 pojemniki 1,10 m3 przy zbiegu ulic Wieniawskiego i Paderewskiego.
 5. Wymysłówek2 pojemniki 1,10 m3 przy ulicy Wymysłowskiej (przed sklepem).
 6. Stobiecko Miejskie2 pojemniki 1,10 m3 przy ul. Św. Rocha (skrzyżowanie z ulicą Kochanowskiego) oraz 2 poj. 1,10 m3 przy remizie strażackiej i 2 poj. 1,10 m3 przy ul. Brzeźnicka / Częstochowska.
 7. Sucha Wieś 2 pojemniki 1,10 m3 przy przystanku autobusowym (obok byłej szkoły)
 8. ul. Zgody2 pojemniki 1,10 m3 (przy zbiegu ulic Zgody i Św. Rozalii).
 9. ul. Kilińskiego2 pojemniki 1,10 m3 w pobliżu ul. Krzywej i Grodzkiej.
 10. ul. Wyszyńskiego2 pojemniki 1,10 m3 przy posesji Nr 69
 11. ul. Rolna2 pojemniki 1,10 m3 przy zbiegu ul. Stodolnej i Wilsona.
 12. ul. Ciepła – 2 pojemniki 1,10 m3 przy zbiegu ul. Ciepła / Łowiecka (parking).

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18