Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 27.06.2018r. w godz. 08:00 – 13:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody na ul. Kilińskiego do budynków o numerach 53, 53A i 55.

Powyższe jest spowodowane pracami związanymi z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Urząd Miasta Radomska corocznie współorganizują plenerowe spotkanie edukacyjne w postaci Ekopikniku dla mieszkańców miasta Radomska i okolic. Tegoroczna impreza będzie poświęcona selektywnemu gromadzeniu opakowań szklanych i jest organizowana pod hasłem „Szklana niedziela”. Celem akcji jest uświadomienie mieszkańcom jak należy prawidłowo pozbywać się odpadów szklanych i co właściwe należy umieszczać w pojemniku na szkło.

Ekopiknik odbędzie się 1.07.2018 r. w Parku Solidarności w godzinach 16:00 - 19:00.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że od 1 lipca 2018r. odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Oczyszczalni Ścieków w Radomsku, ul. Spacerowa 120.

Jednocześnie informujemy, że odpady te przyjmujemy w PSZOK przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40.

Dziś lekcja ekologii poświęcona segregacji odpadów oraz bateriom odbyła się w Akademii Myszki Miki w Radomsku. Dzieci uważnie słuchały i zadawały ciekawe pytania. Chętnie obejrzeliśmy i omówiliśmy film autorstwa Remondis Electrorecycling poświęcony bateriom.

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18