Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 03.09.2018r. w godz. od 13:00 do 17:00 wystąpi  przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych budynków

- budynków przy ul. Piastowskiej 9, 11, 13 i 15 oraz 2, 4, 6 i 8;

- budynków przy ul. Tysiąclecia oraz  obiektu  przy ul. Tysiąclecia 10 "Handlopol";

- budynków przy ul. Armii Krajowej;

- przedszkola przy ul. Targowej;

- przedszkola przy ul. Sokolej;

- budynków przy ul. Sokolej i ul.Słowiczej;

Powyższe jest spowodowane pracami związanymi z przebudową skrzyżowania ul. Brzeźnicka, ul. Krakowskiej i ul. Piastowskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 03.09.2018r. w godz. od 8:00 do 14:00 wystąpi  przerwa w dostawie wody dla budynków na ul. Gazowej od numeru 1 do 48. 

Powyższe jest spowodowane pracami związanymi z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 03.09.2018r. w godz. od 8:00 do 18:00 wystąpi  przerwa w dostawie wody dla budynków na ul Krakowskiej od ronda Braci Różewiczów do przebudowywanego skrzyżowania. 

Powyższe jest spowodowane pracami związanymi z przełączeniem sieci wodociągowej. Prace związane z przełączeniem wykonują firmy przebudowujące skrzyżowanie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o dementuje informację, która ukazała się w budynkach mieszkalnych zasobów Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o przerwie w dostawie wody w dniu 1 września br.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18