1760 kg odpadów w ramach Akcji Sprzątania świata dotarło do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie. W Akcji wzięły udział 23 placówki oświatowe z terenu miasta Radomska oraz kilka szkół z terenu ościennych gmin. Za udział w akcji, dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom koordynującym jej przebieg oraz uczniom i przedszkolakom serdecznie dziękujemy !

W dniu 15 września 2017 r.  dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach z zainteresowaniem słuchały prelekcji na temat segregacji odpadów. Okazało się, że temat jest im znany, ponieważ w niektórych domach segregację prowadzi się od lat. Dzieci dowiedziały się też dlaczego do kosza nie należy wrzucać baterii i na czym polega recykling plastikowych butelek PET.

W najbliższy piątek rozpocznie się Akcja Sprzątania świata – Polska 2017. Tegoroczna akcja potrwa do 17 września. Tym razem hasło przedsięwzięcia brzmi „Nie ma śmieci- są surowce”. Organizatorzy akcji czyli Fundacja Nasza Ziemia i jej partnerzy zwracają w ten  sposób uwagę na to, że przedmioty, które potocznie nazywają śmieciami , są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania. Podobnie jak w latach ubiegłych w Akcję Sprzątania świata w Radomsku  chęć zaangażowania się wyraziło wiele szkół i przedszkoli. Ciekawe, czy zostanie pobity wynik ubiegłorocznej akcji ?

Co to jest boksyt? Dlaczego warto segregować opakowania aluminiowe? Na te pytania m.in. w czasie naszej pogadanki znaleźli odpowiedź uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum. Młodsi uczestnicy prelekcji, czyli uczniowie klas I-VI dowiedzieli się natomiast dlaczego baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci oraz jak bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia mogą się okazać źle zagospodarowane baterie. Obydwie grupy miały też okazję obejrzeć edukacyjne filmy utrwalające zdobytą w czasie spotkania wiedzę.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18