28.08.2018 - informujemy, że w związku z awarią wodociągu spowodowaną pracami przy przebudowie skrzyżowania ulic Piastowska-Krakowska nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji przy ulicy Krakowskiej na odcinku od ronda do ul. Piastowskiej w tym bloki Sp. Mostostalowiec.

Przewidywany czas usunięcia awarii ok. godziny 23.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku informuje,
że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.5.2018.BG z dnia 13-08-2018 r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła.
Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17-08-2018 r. pod pozycją 4203.
Informujemy, że Taryfa dla ciepła będzie obowiązywać od dnia 10-09-2018
Pełny tekst taryfy - Taryfa 2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 24.08.2018r. w godz. od 15:00 do 22:00 wystąpią problemy z zasilaniem w wodę w postaci obniżonego ciśnienia  lub chwilowych przerw w dostawie wody. Problemy obejmą teren całego miasta..

Powyższe jest spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 24.08.2018r. w godz. od 10:00 do 14:30 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Prymasa Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Pustą do skrzyżowania z ul. Fabianiego.

Powyższe jest spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18