Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku uczestniczyło w Warsztatach Popularnonaukowych dla Szkół Gimnazjalnych w XI Powiatowej Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Ponadgimnazjalnych Gospodarka odpadami w świetle nowych przepisów” organizowanej przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, które odbyły się w dniach 5 i 6 grudnia 2013 r.

 

Uwaga!

 

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku w dniach

 

24 i 31 grudnia 2013r. nie pracuje

Uprzejmie informujemy, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku na mocy Uchwały Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r. uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Radomsko, dnia 15.07.2013r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Krzywa 12 w Radomsku informuje, że od dnia 16 sierpnia 2013r. do dnia 15 sierpnia 2014r. obowiązywać będzie na terenie gminy miasta Radomska oraz na terenach wsi przyłączonych do sieci miejskiej nowa taryfa wprowadzona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.(tekst jednolity:Dz. U. z 2006r. N 123, poz.858).

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18