Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Zakład Ciepłowniczy w Radomsku zawiadamia, że w okresie od 27-06-2016 r. do 8-07-2016 r. wstrzymana będzie dostawa energii cieplnej do budynków zasilanych z sieci magistralnej Kotłowni Rejonowej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151.

Powyższe podyktowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistrali ciepłowniczej oraz urządzeń Kotłowni Rejonowej.

Za utrudnienia wynikające z przerwy w dostawie ciepłej wody serdecznie przepraszamy.

10 czerwca 2016 r. gimnazjaliści ze Strzelec Małych odwiedzili Oczyszczalnię Ścieków. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy oczyszczalni oraz procesem oczyszczania ścieków, a także uświadomienie im potrzeby oszczędzania wody i dbania o środowisko.

Uczniowie z ZSG nr 6 z Radomska w dniu 09 czerwca 2016 r. odwiedzili Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowe.

 

Do radomszczańskiego schroniska dla zwierząt dotarły w ostatnim czasie nowe budy. Trzy sztuki nowych „psich domków” oraz karmę podarowali schronisku uczniowie Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego nr 4 z Radomska. Kolejne dwie sztuki bud na ul. Spacerową 118 trafiły dzięki uczniom Zespołu Szkolno- Przedszkolnego ze Stobiecka Szlacheckiego. Serdecznie dziękujemy w imieniu podopiecznych schroniska.

Uczniowie z klasy o profilu „technik weterynarii” w dniu 07.06.2016 r. jako praktykanci odwiedzili schronisko dla zwierząt.

Pod opieką lekarza weterynarii Pana Radosława Sajdaka mieli okazję nauczyć się jak sprawdzać np. tętno u czworonożnych przyjaciół. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się strzyżeniu pieska, które było przeprowadzane przez weterynarza. Pod bacznym okiem lekarza również mogli bardzo delikatnie wykonać tę czynność. Umiejętności, wiedza i obserwacje wyniesione z takich praktyk, w przyszłości będą miały wpływ na podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi zawodowej.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18