Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji „20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce”, która odbyła się w Warszawie 23 września 2015r. i zgromadziła blisko 100 uczestników.

Sezon grzewczy w ciepłowni PGK rozpoczął się w tym roku już pod koniec września. To odbiorcy sami decydują, kiedy chcą rozpocząć dostawę ciepła. Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej o uruchomienie dla jej mieszkańców dostawy ciepła od 30 września 2015r. 

W konferencji ekologicznej organizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku, pod honorowym patronatem prezydent miasta Anny Milczanowskiej wzięło udział ponad 50 przedstawicieli szkół z miasta i powiatu.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który pokazuje, jakie są warunki życia w naszym schronisku dla bezdomnych zwierząt. Reportaż ukazujący to miejsce został wyemitowany w telewizji NTL Radomsko

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18