Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 17.10.2018r. w godz. 12:00 - 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Piłsudskiego do posesji nr 2 i 3 oraz w Plac 3-go Maja do posesji nr 7, 7a, 8, 9, 10.

Informujemy również, że czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie.

Powyższe jest spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Co się składa na opłatę za wywóz odpadów? Czy segregacja to rzeczywiście oszczędność? Co można przywieźć do PSZOK? Jak łatwo i bezpiecznie można się pozbyć elektroodpadów ? Między innymi na te pytania poznali odpowiedź uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. Młodzież słuchała uważnie i chętnie włączała się do dyskusji.

 

Dziś dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepocicach przeprowadziliśmy prelekcję na temat segregacji odpadów. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat prawidłowego segregowania odpadów, szkodliwego wpływu baterii i elektroodpadów na środowisko. W Szkole w Szczepocicach wprowadziliśmy dziś też projekt "Działaj z imPETem". Młodzi słuchacze dla utrwalenia zdobytej w trakcie pogadanki wiedzy otrzymali materiały edukacyjne autorstwa organizacji odzysku Rekopol  i Electro- System.

U W A G A !

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.10.2018 r. otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku pozytywną ocenę jakości wody dostarczanej z urządzeń wodociągowych w Radomsku potwierdzającą jej przydatność do spożycia przez ludzi oraz komunikat stwierdzający przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Radomsko.
      Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 05.10.2018 r. oraz komunikat z dnia 06.10.2018 r .w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Radomsko.

W załączeniu w/w dokumenty:
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Komunikat

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w dniu 06.10.2018 r. nasze akredytowane laboratorium pobrało próbki wody do badania z punktów zlokalizowanych:
1. Hydrant - ul. Narutowicza (na wysokości posesji  nr 312)
2. Punkt czerpalny na wyjściu z Ujęcia Wody Miłaczki ul. Krzywa 12
3. Punkt czerpalny  na Oczyszczalni Ścieków ul. Spacerowa 120
 
W dniu 07.10.2018 r. otrzymaliśmy wyniki badań. W żadnych z pobranych próbek nie stwierdzono obecności bakterii escherichia coli i bakterii grupy coli (sprawozdanie z wyników badań w załączeniu).  ZAŁĄCZNIK
 
Informujemy również, że cały czas obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku.

Korzystając z uprzejmości Gazety Radomszczańskiej zamieszczamy link do transmisji konferencji prasowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. dotyczącej  jakości wody w sieci wodociągowej w Radomsku w związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku.  Konferencja odbyła się w dniu 06.10.2018 roku o godzinie 15.00.

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18