Przedstawienie pt. „Zielony kopciuszek” w dniach 10 i 11 maja 2018 r.  na scenie Miejskiego Domu Kultury miały okazję obejrzeć przedszkolaki z publicznego Przedszkola nr 9 i Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomsku. Spektakl dostarczył młodym widzom  wiele radości i przypomniał jak ważna jest segregacja odpadów oraz dbałość o czystość powietrza.

Dziś pogadankę przeprowadziliśmy dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku. Tematem spotkania była segregacja odpadów oraz właściwe postępowanie z elektroodpadami.

 

Dziś odwiedziliśmy najmłodszych uczniów z terenu gminy Masłowice. Pogadankę edukacyjną wykonaliśmy w szkole w Strzelcach Małych i Kraszewicach. Tematem spotkana była segregacja odpadów, właściwe zagospodarowanie baterii oraz informacje na temat naszego środka poprawiającego właściwości gleby PGK-uś. Wszystkie przekazane informacje, rodzice dzieci otrzymają za pośrednictwem swoich pociech na przekazanych materiałach edukacyjnych w postaci ulotek.

Dziś organizację pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie poznali uczniowie i opiekunowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gomunicach. Uczniów zaskoczyła ogromna ilość odpadów trafiających codziennie do Zakładu i dzięki spotkaniu młodzież  zrozumiała jak ważne jest żeby do domowych pojemników na odpady nie wrzucać odpadów niebezpiecznych takich jak elektroodpady, lekarstwa czy zużyte baterie.  

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18