Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w dniu 06.10.2018 r. nasze akredytowane laboratorium pobrało próbki wody do badania z punktów zlokalizowanych:
1. Hydrant - ul. Narutowicza (na wysokości posesji  nr 312)
2. Punkt czerpalny na wyjściu z Ujęcia Wody Miłaczki ul. Krzywa 12
3. Punkt czerpalny  na Oczyszczalni Ścieków ul. Spacerowa 120
 
W dniu 07.10.2018 r. otrzymaliśmy wyniki badań. W żadnych z pobranych próbek nie stwierdzono obecności bakterii escherichia coli i bakterii grupy coli (sprawozdanie z wyników badań w załączeniu).  ZAŁĄCZNIK
 
Informujemy również, że cały czas obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku.

Korzystając z uprzejmości Gazety Radomszczańskiej zamieszczamy link do transmisji konferencji prasowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. dotyczącej  jakości wody w sieci wodociągowej w Radomsku w związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku.  Konferencja odbyła się w dniu 06.10.2018 roku o godzinie 15.00.

 

W związku z  zanieczyszczeniem wody w wodociągu Radomsko poniżej zamieszczamy najnowszy komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

W nawiązaniu do wydanego w dniu 05.10.2018r. komunikatu w sprawie pogorszenia jakości wody w wodociągu Radomsko – Państwowy Powiatowy Inspekor Sanitarny w Radomsku informuje, że na podstawie wyników badań stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 7jtk. 

Bakterie grupy coli nie są zaliczane do bakterii chorobotwórczych, mogą świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu wodociągu (np. w wyniku prac remontowych, przyłączy nowych użytkowników) lub nagromadzeniu substancji organicznych w sieci (np. gleby czy roślinności), które są pożywką do rozwoju bakterii. Rozszerzone badania wykluczyły obecność w wodzie bakterii chorobotwórczych tj. Escherichia coli, enterokoki. Profilaktycznie aby bezpiecznie SPOŻYWAĆ wodę należy ją przegotować, ponieważ te bakterie giną podczas obróbki termicznej.

Bakterie grupy coli są wrażliwe na działanie środków dezynfekcyjnych, dlatego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku w ramach prowadzonych działań naprawczych stosuje chlorowanie wodociągu i płukanie sieci dystrybucyjnej.

źródło: http://www.psse.radomsko.pl/komunikat-dot-zanieczyszczenia-mikrobiologicznego-wody-w-wodociagu-radomsko/

 

U W A G A !

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku informuje, że w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy decyzję od Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o warunkowej przydatności do spożycia wody w wodociągu, ze względu na obecność bakterii grupy coli w liczbie 7jtk/100 ml w próbce pobranej z wodociągu przy ulicy Narutowicza  w Radomsku.
Zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 05.10.2018r. w godz. 8:00 - 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Przedborskiej od nr 200 do granic miasta oraz w ul. Krańcowej.

Informujemy również, że czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie.

Powyższe jest spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Punkt poboru wody pitnej (beczkowóz) zostanie ustawiony na skrzyżowaniu ul. Przedborskiej i ul. Krańcowej..

Za utrudnienia przepraszamy.

      Szanowni Mieszkańcy Radomska,

            Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku wyjaśnia, iż ceny ciepła dla odbiorców radomszczańskiej Ciepłowni od kilkunastu lat są ustalane, na wniosek właściwej jednostki, przez Urząd Regulacji Energetyki w Łodzi – w oparciu o bieżące koszty działalności Ciepłowni. Podstawowymi kosztami są: miał (na dzień złożenia wniosku do URE cena od ubiegłego roku wzrosła o 21%) oraz zakup uprawnień do emisji CO2 (od ubiegłego roku nastąpił wzrost o 149%).

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18