POLITYKA JAKOŚCI LABORATORIUM

 

Mając na uwadze wymagania i dobro naszych klientów Laboratorium Działu Ochrony Środowiska dąży do zapewnienia najwyższej jakości oferowanych przez siebie usług.

Naszym celem jest:

 • zachowanie zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji,
 • przeprowadzanie badań laboratoryjnych zgodnie z ustalonymi metodami badawczymi oraz wymaganiami klientów,
 • rozszerzanie zakresu badań,
 • utrzymywanie zdobytego zaufania klientów,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

 

Powyższe cele są realizowane poprzez:

 • podnoszenie kwalifikacji personelu laboratorium,
 • działania zgodne z zasadami wdrożonego systemu zarządzania,
 • stosowanie odpowiedniego wyposażenie pomiarowego, które we właściwy sposób jest obsługiwane i nadzorowane,
 • udział w porównaniach międzylaboratoryjnych,
 • ochronę poufnych informacji i praw własności klientów,
 • stosowanie zasady współpracy zespołowej oraz indywidualnej odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18