OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie jest prowadzone w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny regulamin

1. Postępowanie dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Wymysłowska i Chabrowa w Radomsku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletem załączników  jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Adres strony www.pgk-radomsko.pl

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2014  r. o godz. 13:00. Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Przedsiębiorstwa. Termin składania ofert jest jednocześnie terminem ich otwarcia.

Termin wykonania zamówienia: 28.11.2014 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki

określone w SIWZ.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Paweł Paszkowski – Dział Rozwoju( pokój nr 218 ), tel. 044/ 683 06 30, wew.29. faks 683-43-77 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radomsko –17.04.2014 r.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień

Załącznik4(umowa)

Załączniki

Informacja

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Dokumentacja techniczna

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wynikach przetargu