Oświadczenie o wyrażeniu zgody na stosowanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych oraz  przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.