TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT. TARYFA OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.09.2021R.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2018-2021

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2017-2018

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2015-2016

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2014-2015

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA RADOMSKA 2021 r (NOWE)

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA RADOMSKA 2020 r

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I / LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I / LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (Firma)

WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZLICZENIA ILOŚCI ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW Z POSESJI/OBIEKTU

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA

ANKIETA DO UMOWY WK DOTYCZĄCA PODLICZNIKA

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Regulamin Zbiorowego Zaopatrzenia W Wodę I Zbiorowego Odprowadzania Ścieków Na Terenie Miasta Radomska

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Upoważnienie do podawania stanu wodomierza i odbierania faktur