Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż wystąpiła awaria sieci ciepłowniczej na magistralnym odcinku sieci swoim zasięgiem obejmująca wszystkich odbiorców ciepła i ciepłej wody zasilanych z Ciepłowni Miejskiej Zakładu Ciepłowniczego PGK w Radomsku. 

Przewidywany czas usunięcia awarii to późne godziny wieczorne w dniu dzisiejszym.

Dzisiejsza sytuacja ma związek z poprzednią awarią na tym samym odcinku sieci. Z uwagi na brak nowego elementu do wymiany i oczekiwanie na jego dostawę została ona usunięta interwencyjnie, stwarzając zagrożenie, że w niedługim czasie sytuacja z ostatnich dni się powtórzy. Po dzisiejszej kontroli stanu tego odcinka sieci podjęta została decyzja o przystąpieniu do wymiany elementu, który już trafił na nasz na magazyn. Obecny stan groził powstaniem sytuacji w wyniku, której znów wystąpiłaby przerwa w realizacji dostaw ciepła i ciepłej wody w bliżej nie dającym się przewidzieć terminie i czasie.   

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18