Dofinansowane projekty

Budowa kotła wodnego na biomasę

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania preRDF i RDF z odpadów komunalnych ze skojarzona produkcją energii elektrycznej i ciepła w Radomsku

Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18