POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

 

"Pracujemy razem, aby świat uczynić czystszym"

 

Nadrzędnym celem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, jest realizacja powierzonych zadań (dostawa wody i odprowadzanie ścieków, produkcja i dostarczanie ciepła, odbiór i segregowanie odpadów komunalnych oraz oczyszczanie ścieków) w sposób ciągły, niezawodny, spełniający wymagania naszych klientów.

Jakość dostarczanej wody oraz jakość odprowadzanych do środowiska ścieków jest monitorowana przez Laboratorium PGK Sp. z o.o., co pozwala na stały nadzór nad jakością świadczonych usług.

 

Celem strategicznym naszych działań jest budowanie środowiska zadowolonych klientów,
posiadających zaufanie do nas i oferowanych przez nas wyrobów i usług. Cel ten osiągamy
poprzez
:

  1. realizację umów gwarantujących pełne zadowolenie klientów,.

  2. rzetelne i terminowe dostarczanie wysokiej jakości wyrobów i usług,

  3. monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań klientów,

  4. podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez modernizację i remonty infrastruktury, planowanie i realizację inwestycji wykorzystując możliwie najnowocześniejszą technologię,

  5. rozwijanie świadomości projakościowej i proekologicznej pracowników,

  6. utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,

  7. prowadzenie edukacji ekologicznej,

  8. identyfikowanie i ocenianie aspektów środowiskowych związanych z działalnością firmy oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Radomsku deklaruje stosowanie odpowiednich metod i organizacji pracy, a także zapewnienie zasobów dla efektywnej realizacji polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Zobowiązujemy się również do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych, wymagań naszych klientów oraz innych wymagań, zwłaszcza tych, które dotyczą naszych znaczących aspektów środowiskowych, a także do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania zbudowanego w oparciu o wymagania norm: ISO 9001 oraz ISO 14001, a w przypadku Laboratorium także ISO/IEC 17025.

 

 

 

Prezes Zarządu

Wiesław Kamiński

 

 

 

 

Nr wydania: 1

Data: 12 listopad 2013

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18