Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, iż Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie rozszerzył swą działalność o produkcję i sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „PGK-uś”

 

Środek poprawiający właściwości gleby poprzez jej wzbogacenie w substancję organiczną i składniki pokarmowe może być stosowany w uprawach polowych, warzywnych, sadowniczych, a także w uprawach roślin ozdobnych i trawników.
Spółka uzyskała na ten cel niezbędną Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na wprowadzenie w/w środka do obrotu.

   

  • ulotka_pgkus

Cennik za kompost o nazwie handlowej "PGK-uś"

Druk zamówienia środka poprawiającego właściwości gleby "PGK-uś"

 

Wszystkie informacje dotyczące ww. środka:

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18