Notice: unserialize(): Error at offset 282577 of 282591 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
Certyfikaty i osiągnięcia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o uzyskało certyfikat dla produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju (KZR) dla systemu wdrożonego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.

Administratorem systemu certyfikacji biomasy według kryteriów KZR jest Instytut Nafty i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy. Certyfikat obejmuje działalność w zakresie przekazywania komponentu do produkcji paliwa alternatywnego oraz zużytych opon do kontrahentów zagospodarowujących powyższe surowce jako paliwo w procesach termicznego przekształcenia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zajęło X miejsce w „OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH”, zorganizowanym przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka otrzymała nagrodę finansową wraz z Wyróżnieniem za działania edukacyjne.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zostało nagrodzone w tegorocznym konkursie o Puchar Recyklingu w kategorii „Lider Zbiórki Tworzyw”.

Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany przez „Przegląd Komunalny” to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku otrzymało statuetkę w kategorii „Lider Sortowni” w konkursie o Puchar Recyklingu.

 


Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany przez „Przegląd Komunalny” to jedyny w Polsce konkurs, który w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.                              
Tegoroczna XII edycja konkursu objęła przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 listopada 2011 r. podczas finału Konkursu podczas trwania Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO' 2011 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nagrodził Spółkę nagrodą finansową w wysokości 5 tys. zł.

  • p1020455
  • zdjcie0027

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystego X Seminarium dla Operatorów Komunalnych  w dniu 19.10.2011 r. w Warszawie zorganizowanego przez  Organizację Odzysku REKOPOL S.A. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zostało nagrodzone  ZA WKŁAD I BUDOWĘ SYSTEMU RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W POLSCE.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18