Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, które od lat prowadzi działania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta Radomska i okolic pozyskało środki zewnętrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie projektu realizowanego w obszarze ochrony powietrza i klimatu.

Wartość projektu pn. „”Czyste powietrze dla Radomska” – Cykl działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców miasta Radomska w zakresie walki zanieczyszczaniami powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi” wyniesie łącznie 62 150,00 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie  28 450,00 zł.

Działania edukacyjne w ramach dofinansowanego projektu zostały rozpisane i zaplanowane w taki sposób, aby dotrzeć do świadomości ekologicznej jak największej ilości mieszkańców z terenu miasta Radomska i okolic.

  

  • Kopia--Czyste-powietrze-dla-Radomska
 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18