W dniu 31. marca na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie doszło do samozapłonu składowanych na kwaterze odpadów komunalnych. To była dla nas bardzo trudna sytuacja, którą szybko i sprawnie udało się opanować dzięki sprawnemu przepływowi informacji i szybkiej reakcji. Tego typu samozapłony na składowiskach w Polsce z reguły wywoływane są przez skupienie promieni słonecznych w kawałku szkła, bądź przez wybuchy rozgrzanych przez słońce wyrzuconych przez mieszkańców do odpadów zmieszanych baterii, bądź powerbanków

 wykorzystano zdjęcie  KM PSP Toruń

O 13.30 pracownik zewnętrznej firmy ochroniarskiej poinformował pełniącego dozór mistrza zmianowego składowiska o zidentyfikowaniu dużego zadymienia w rejonie składowiska. Jednocześnie powiadomiona została Państwowa Straż Pożarna, która akcję gaśniczą rozpoczęła już parę minut po godz. 14. W akcji do wykrywania dokładnej lokalizacji ogniska zapalnego i jego intensywności oraz ewentualnych nowych ognisk zapalnych został użyty sprzęt termowizyjny, będący na wyposażeniu zarówno jednostek bojowych straży pożarnej jak i samego Zakładu. Na miejscu pracował także mistrz składowiska, który rozgarniał składowane odpady, dzięki czemu akcja gaśnicza mogła być prowadzona skuteczniej.

„Sytuacja wyglądała na bardzo poważną, biorąc pod uwagę doświadczenia z tego typu sytuacjami na innych składowiskach na terenie kraju. Występowały bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia zapłonu i rozprzestrzeniania się ognia, czyli suche powietrze, słońce i dość silny wiatr, który rozdmuchiwał tlące się elementy. Trudno wskazać bezpośrednią przyczynę pojawienia się ognia na naszej kwaterze. W tego typu pożarach często zdarza się, że w sprzyjających okolicznościach do zapłonu dochodzi w wyniku skupienia promieni słonecznych na kawałku szkła lub też wybuchu baterii lub powerbanku, które znalazły się niezgodnie z zasadami segregacji odpadów w odpadach zmieszanych i zostały podgrzane przez słońce. Zapobiec tego typu zagrożeniom z pewnością może dokładna i skrupulatna selekcja odpadów w naszych domach, do czego cały czas nasze przedsiębiorstwo zachęca” – mówi koordynujący pracę pracowników ZUOK podczas akcji gaśniczej kierownik Zakładu Łukasz Dryja.

Działaniami gaśniczymi został objęty obszar ok. 600 m2. Dzięki zdecydowanej, sprawnej i szybkiej reakcji służb ochrony i pracowników Zakładu nie dopuszczono do rozprzestrzeniania się pożaru na większą część składowiska, a sama akcja gaśnicza została zakończona już po 1,5 godzinie. Zgodnie z zaleceniami PSP składowisko zostało objęte stałym monitoringiem na okres 24 h, a samo miejsce wystąpienia ognia zostało zabezpieczone warstwą niepalnych odpadów i ziemi.

Tak sprawne opanowanie sytuacji było możliwe jedynie dzięki sprawnemu i szybkiemu przepływowi informacji i właściwej reakcji dobrze przeszkolonych pracowników ZUOK, Ochrony oraz zaangażowanych w akcję jednostek Straży Pożarnej.

My ze swojej strony apelujemy o dokładną selekcję odpadów w domach. To bardzo ważne i może zaoszczędzić czas i zasoby a także uchronić środowisko przed nieprzewidzianymi stratami.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18