Dziś plac budowy radomszczańskiego Zakładu Ciepłowniczego odwiedził prezydent Radomska Jarosław Ferenc. Spotkanie, na które zaproszone zostały media było okazją do przypomnienia, że głównym celem realizowanej kosztem prawie ćwierć miliarda złotych (całkowita wartość modernizacji Zakładu Ciepłowniczego to niemal 250 mln zł przy zaangażowaniu około 200 mln pozyskanych przez Przedsiębiorstwo dofinansowań) modernizacji jest obniżenie cen ciepła dla radomszczan i zapewnienie im bezpieczeństwa energetycznego

Prezydent Ferenc wraz z prezesem Spółki Zbigniewem Rybczyńskim poinformowali o bieżących pracach przy budowie systemu kotłów olejowo-gazowych i realizowanych zgodnie z planem kolejnych krokach, które pozwolą na obniżenie już w tym sezonie grzewczym cen za ciepło i ciepłą wodę o 15 do nawet 20 %.

Prezydent Jarosław Ferenc zapewnił, że plan modernizacji zakładu Ciepłowniczego zakłada nie tylko zatrzymanie wzrostów cen ciepła, ale nawet ich obniżenie. Wg prezydenta Ferenca obniżenie cen to absolutny priorytet działań spółki, a modernizacja, którą rozpoczęła spółka to właściwa droga do zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego. Nie tylko tym, którzy już są podłączeni do sieci ciepłowniczej, ale też nowym odbiorcom. Bo modernizacja Ciepłowni umożliwi pozyskanie dofinansowania na rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączenie do niej nowych odbiorców. Wg prezydenta Ferenca dzięki temu zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza, co również jest jednym z ważniejszych celów dla miasta.

 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku Zbigniew Rybczyński potwierdził wcześniejsze zapowiedzi o dwóch korektach cen ciepła w tym roku: pierwsza, rzędu 7-8 % jest możliwa dzięki spadkowi cen emisji dwutlenku węgla i miału węglowego (Spółka czeka na rozpatrzenie wniosku o zmianę taryfy) i druga związana z budową kotłów olejowo-gazowych. Zgodnie z kalkulacjami Spółki ceny ciepła powinny spaść łącznie o około 15% - 20% jeszcze przed końcem roku. Po całkowitej modernizacji ceny mają być niższe o 30%, od tych gdyby modernizacji nie realizowano.

Założenia modernizacyjne radomszczańskiej Ciepłowni są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej zakładającymi dekarbonizację

JAK PRZEBIEGA MODERNIZACJA

Obecnie PGK realizuje I etap modernizacji, dzięki czemu zakład nie będzie już objęty systemem ETS (konieczność zakupu praw do emisji dwutlenku węgla to obecnie koszt kilkunastu mln zł rocznie). Obecnie na płycie fundamentowej montowany jest system 4 kotłów olejowo-gazowych wraz z magazynowaniem paliw w zabudowie kontenerowej, roboty konstrukcyjne przy wykonywaniu ścian oddzielenia pożarowego a także roboty instalacyjne w zakresie zasilania linią energetyczną i przebudowy odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej. Prace powinny zakończyć się z końcem czerwca br. Po tym Spółka dokona uzgodnień dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego, będzie musiała uzyskać zmianę koncesji i pozwolenia zintegrowanego, co umożliwi zmianę taryfy i obniżenie cen dla mieszkańców w stosunku do tej obowiązującej. Będzie to możliwe w drugiej połowie roku.