Szanowni odbiorcy  naszych usług:

  • zaopatrzenia w wodę,
  • odprowadzenia ścieków.

W związku z licznymi telefonami i wiadomościami od naszych podenerwowanych klientów informujemy, że od 1 lipca nie wprowadzamy 13% podwyżki taryfy na powyższe usługi, jak poinformowała dziś w artykule zatytułowanym: "Znów podwyżki! Drożeje woda i ścieki, średnio 13 procent w górę. PGK wprowadza nowe stawki od 1 lipca" Gazeta Radomszczańska (po naszej interwencji Redakcja usunęła artykuł). 

Zatwierdzona w ubiegłym roku przez Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Taryfa Dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków zakłada średni wzrost cen o 0,7%. O taryfie informowaliśmy na łamach naszej strony internetowej i za pośrednictwem mediów 23 czerwca 2023r. 

W związku z powyższym przesłaliśmy do redakcji prośbę o sprostowanie nieprawdziwej informacji. 

W przypadku usługi dostarczania wody Taryfa zakłada wzrost opłaty:

  • za 1 m3 wody dla przeważającej grupy odbiorców średnio o 0,47% - 2 gr brutto/m3,
  • abonamentowej średnio o około 3% (od 12 do 24 gr/abonament). 

Oznacza to średni wzrost kosztu dla odbiorcy indywidualnego średnio o 0,6% za każdy m3 pobranej wody.

W przypadku odbioru ścieków Taryfa zakłada wzrost opłaty:

  • za 1 m3 ścieków dla przeważającej grupy odbiorców średnio o 0,88% - 6 gr brutto/m3,
  • opłaty abonamentowej średnio o około 4% (od 21 do 41 gr/abonament). 

Oznacza to średni wzrost kosztu dla odbiorcy indywidualnego średnio o 0,85% za każdy m3 odebranych ścieków.

W artykule zamieszczonym na portalu radomszczańska.pl oprócz nieprawdziwej informacji o podwyżce znajdują się jeszcze nieścisłości dotyczące powiązania taryfy za wodę i ścieki z taryfą za ciepłą wodę, której Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGK sp. z o.o. w Radomsku przecież nie dostarcza do swoich odbiorców.

Nikt z redakcji nie kontaktował się z nami celem potwierdzenia informacji.  

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18