Właściciel firmy paliwowej, który szkalował dobre imię PGK w Radomsku, przeprosił spółkę za stwierdzenia, które wypowiadał o przetargu na dostawę paliwa. Uczynił to podczas pierwszej rozprawy w sądzie w dniu 28 maja br.

Jeden z właścicieli firmy „Grosik”, bo o nim mowa, oświadczył ponadto, że postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone przez PGK zgodnie z przepisami prawa. Swoje przeprosiny i oświadczenie, którego treść została ustalona w sądzie, ma przesłać również do Rady Miejskiej w Radomsku oraz zamieścić na własny koszt w jednej z lokalnych gazet.

 

Przypomnijmy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku kupowało w ubiegłym roku paliwo w firmie „Grosik”, która nie wzięła udziału w przetargu na 2015 rok. Po rozstrzygnięciu postępowania jeden z właścicieli firmy rozpoczął działania, które szkalowały dobre imię PGK. Jego pisemne i ustne wystąpienia były przedmiotem obrad komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku w dniu 22 stycznia 2015r. Przedsiębiorca twierdził wówczas, że nie mógł znaleźć ogłoszenia o przetargu na dostawę paliwa dla PGK w 2015r. i sugerował, że specjalnie było ukrywane przez spółkę. Podawał jeszcze wiele innych kłamliwych informacji o PGK, które były potem cytowane przez lokalną telewizję, radio i prasę. Warto zwrócić uwagę, że temat ten znalazł się w porządku posiedzenia komisji rewizyjnej, pomimo że nie jest to organ właściwy do rozpatrywania tego typu zarzutów. Przewodnicząca komisji powiedziała potem w lokalnej telewizji, że przedsiębiorca powinien się zwrócić do prezesa urzędu zamówień publicznych, czy prokuratury.

 

Zarząd PGK w obronie dobrego imienia spółki złożył w tej sprawie pozew o zniesławienie. Sąd wyznaczył zgodnie z procedurą termin pierwszej rozprawy, tzw. ugodowej, na 28 maja. Jak się okazało właściciel firmy „Grosik” nie chciał czekać na wyrok w tej sprawie i poprosił pełnomocnika spółki o zawarcie ugody, na warunkach zaproponowanych przez PGK. Po otrzymaniu z sądu protokołu rozprawy właściciel „Grosika” przeprosi spółkę publicznie.

  • 307u1406
  • 307u1429

 

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18