Przedwiośnie i wiosna to czas intensywnych porządków i remontów.

Tak poradzisz sobie z odpadami remontowymi i budowlanymi.

Wraz ze zbliżającą się wiosną rozpoczynają się intensywne prace porządkowe i remontowe. Porządkujemy swoje posesje oraz prowadzimy szereg prac remontowych, a nawet budowlanych.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przypomina, że jeszcze tylko do jutra można dostarczać prace do konkursu „Ekozając”. Prace wraz ze zgłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu dostarczyć należy do Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Zachęcamy wszystkie przedszkola z terenu Radomska do udziału w konkursie.

 

 

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, z Prezesem Zarządu Markiem Glądalskim na czele, wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Radomsku w sprawie zbadania prawidłowości i zgodności z prawem postępowania dot. sprzedaży i dostarczania węgla/miału, prowadzonego przez Spółkę w 2017r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 06.03.2021r. w godz. 8 - 10 mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie całego Miasta.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

 

W lutym b.r. odwiedziliśmy radomszczańskie placówki oświatowe wprowadzając uczestników spotkań w tematykę segregacji odpadów i właściwego zagospodarowania baterii. Staraliśmy się w interesujący sposób pokazać najmłodszym, jak właściwie segregować odpady powstające w gospodarstwie domowym, jak wygląda praca w naszym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie  oraz w jaki sposób powstaje kompost, który możemy wykorzystać do pielęgnacji naszych upraw.

Realizowane były one w szkołach i przedszkolach w ramach umów podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ze względu na pandemię Covid -19 znaczna cześć przedsięwzięć zaplanowana na ubiegły rok szkolny, musiała odbyć się dopiero w tym roku. W czasie spotkań odbywały się warsztaty doświadczalne,  pogadanki oraz gry i zabawy uczące jak właściwie dbać o otaczającą przyrodę. Mówiliśmy m.in. o świadomych zakupach, dbaniu o jakość powietrza, żywych mikroorganizmach występujących w wodzie.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji oraz nauczycielom z Publicznych Przedszkoli nr 3,9,10, Szkól Podstawowych  nr 2 i 5 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku za współpracę i zaufanie, którym od lat obdarzacie nasze Przedsiębiorstwo.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18