Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Jeżynowej 40 w Płoszowie od dnia 02.01.2021r wznawia funkcjonowanie w pełnym zakresie.  

Regulamin funkcjonowania PSZOK wraz z wykazem odpadów przyjmowanych w Instalacji w Płoszowie  dostępny jest w zakładce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - PSZOK.

Informujemy, iż przyjęcie odpadów realizowane będzie z zachowaniem należytego reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa w tym zakresie.

W grudniu 2020 r. został rozstrzygnięty konkursu pt. „Elektrosprzęt w dobre ręce”.

Konkurs na zbiórkę elektroodpadów został zorganizowany już po raz piąty przez PGK Sp. z o.o. i skierowany do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Radomska oraz gmin Radomsko, Masłowice i Gomunice.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

- Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc

- Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora

W tym roku mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, do konkursu przystąpiło aż osiem placówek oświatowych, które rywalizowały w zebraniu jak największej ilości elektroodpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Jeżynowej 40 w Płoszowie, którego działalność została zawieszona z dniem 26.10.2020r., w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS Cov2, wznawia w ograniczonym zakresie swoje funkcjonowanie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 01.12.2020r. (wtorek) w godz. 8:00 - 18:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Stara Droga od nr 101 do nr 135 oraz od nr 150 do nr 186. Przerwa w dostawie wody jest spowodowana modernizacją nawierzchni drogowej oraz sieci wodociągowej.

Za niedogodności przepraszamy.

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 23.11.2020r. (poniedziałek) w godz. 8:00 - 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Stara Droga od nr 101 do nr 171 oraz od nr 150 do nr 212 (do rozjazdu z ul. Marii Dąbrowskiej przy kapliczce). Przerwa w dostawie wody jest spowodowana modernizacją nawierzchni drogowej oraz sieci wodociągowej.

Woda do picia będzie dostępna z beczkowozu przy kapliczce, na rozjeździe ul. Stara Droga i ul. Marii Dąbrowskiej.

Za niedogodności przepraszamy.

tel. do wykonawcy: 605-695-617

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje odbiorców, że w dniu 20.11.2020 r. w związku z awarią sieci ciepłowniczej wystąpiła przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody użytkowej od 0800 do późnych godzin popołudniowych do budynków przy ulicy:
- Jagiellońska 12,14,16, 18, 18a, 20
- Starowiejska 1,3,7,11,13,15,17,19,21,23,25,30, 14,16,18,20,22,24,26,28
- Świętej Jadwigi Królowej 109,111,113,115

Za  utrudnienia przepraszamy. 

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18