Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Miasta Radomska”, która odbędzie się w dniach 23, 24 i 25 kwietnia 2010 r.
W tych dniach, w różnych częściach miasta Radomska zostaną rozstawione specjalne pojemniki, do których będzie można wrzucać odpady.

Ścieżkę edukacyjną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jako pierwsza odwiedziła grupa podopiecznych Ośrodka Wspierania Rodziny.

W dniu 16 grudnia 2009 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Jadwinówce (gmina Radomsko). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przy wsparciu środków finansowych Fundacji EkoFundusz oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach wykonano m.in. halę sortowni, linię sortowniczą, budynek administracyjno-socjalny oraz zakupiono sprzęt technologiczny do sortowni, kompostowni, samochód do selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki na odpady niebezpieczne i pojemniki typu „dzwon”.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2009”, która w tym roku odbywa się w dniach 18,19 i 20 września br. PGK Sp. z o.o. zapewnia odbiór odpadówz 70 pojemników rozstawionych w wyznaczonych miejscachna terenie miasta Radomska –lista miejsc poniżej.
Podczas Akcji odpady można również dostarczyć bezpośrednio na Składowisko w Jadwinówce, gdzie będą nieodpłatnie odbierane odpady od osób indywidualnych, szkół oraz instytucji użyteczności publicznej w godz. 6-19.

Miejsca lokalizacji pojemników na odpady:

30 czerwca 2009 r. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na terenie obecnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jadwinówce gm. Radomsko.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18