W dniu 31. marca na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie doszło do samozapłonu składowanych na kwaterze odpadów komunalnych. To była dla nas bardzo trudna sytuacja, którą szybko i sprawnie udało się opanować dzięki sprawnemu przepływowi informacji i szybkiej reakcji. Tego typu samozapłony na składowiskach w Polsce z reguły wywoływane są przez skupienie promieni słonecznych w kawałku szkła, bądź przez wybuchy rozgrzanych przez słońce wyrzuconych przez mieszkańców do odpadów zmieszanych baterii, bądź powerbanków

 wykorzystano zdjęcie  KM PSP Toruń

Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, które od lat prowadzi działania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta Radomska i okolic pozyskało środki zewnętrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie projektu realizowanego w obszarze ochrony powietrza i klimatu.

Wartość projektu pn. „”Czyste powietrze dla Radomska” – Cykl działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców miasta Radomska w zakresie walki zanieczyszczaniami powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi” wyniesie łącznie 62 150,00 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie  28 450,00 zł.

Działania edukacyjne w ramach dofinansowanego projektu zostały rozpisane i zaplanowane w taki sposób, aby dotrzeć do świadomości ekologicznej jak największej ilości mieszkańców z terenu miasta Radomska i okolic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 25 – 26 marca 2024 r. w ośmiu Publicznych Szkołach Podstawowych w Radomsku przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem tabletów.

Zajęcia z tabletami każdorazowo poprzedzały pogadanki wprowadzające w tematykę segregacji odpadów, czyli jak prawidłowo segregować odpady powstające w gospodarstwie domowym, co ułatwiło uczniom dalszą pracę podczas gry na urządzeniach. Uczniowie dzielnie starali się odgadnąć, w którym pojemniku należy umieścić dany odpad przedstawiony na monitorze. Wśród uczestników zajęć wyłonieni zostali zwycięzcy, którzy otrzymali nagrody niespodzianki. Wszyscy uczniowie otrzymali ulotki segregacyjne, książeczki o elektrosprzęcie oraz kolorowe magnesy. Współorganizatorem warsztatów był Electrosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., a ich przeprowadzeniem zajęła się firma Etado Recykling.

 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu jutrzejszym 27.03.2024 r. w godzinach 8-10 wystąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY w ulicy Krańcowej.
 
Sytuacja ta jest związana z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przypomina, że dnia 29.03.2024 r. upływa termin przesyłania zgłoszeń wraz z pracami plastycznymi do konkursu pn. „EkoOcean”. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedszkoli z terenu miasta Radomska i polega na wykonaniu wyłącznie z odpadów jednego rodzaju zwierząt zamieszkujących w morskich głębinach.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18