Segregacja odpadów prowadzona w gospodarstwie domowym polega na :

  • osobnym gromadzeniu odpadów nadających się do recyklingu – są to przede wszystkim odpady opakowaniowe (butelki, słoiki , kartoniki, torebki foliowe itp.)
  • nie mieszaniu z innymi odpadami odpadów niebezpiecznych ( zużyte baterie, elektroodpady, lekarstwa)
  • umieszczaniu odpadów w odpowiednio oznaczonych workach/ pojemnikach
  • nie umieszczaniu w przydomowym pojemniku odpadów o dużym gabarycie (nawet po wcześniejszym rozdrobnieniu np. opony, meble)
  • nie gromadzeniu odpadów z remontu w pojemniku na odpady zmieszane lub pojemnikach/ workach na odpady posegregowane

Jak należy pozbywać się odpadów podpowiada niżej przedstawiona informacja.

 

Avatar

Papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady bio, zielone oraz popiół

Avatar

Tekstylia i odzież

Avatar

Wielkogabaryty
i opony

Avatar

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Avatar

Zużyte baterie

Avatar

Leki przeterminowane
i nieprzydatne
do użycia

Avatar

Odpady z remontu

Avatar

Inne odpady
(opakowania po chemikaliach,
płyty azbestowe, zużyte akumulatory samochodowe)

Avatar

Ulotka do pobrania

Avatar

Plakat
do pobrania

Wyszukiwarka