Władzami Spółki są:

a) Zgromadzenie Wspólników
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd
Dane wspólników:
Nazwa: Gmina Miasta Radomsko
REGON 590648238
Wspólnik posiada całość udziałów spółki
Organ nadzoru - Rada Nadzorcza:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej:

Krzysztof Jasnos - Przewodniczący
Lucyna Zyberyng - Wiceprzewodnicząca
Anita Kucharska - Sekretarz
Witold Terka - Członek

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu - Zarząd Spółki
Sposób reprezentacji:
Do składania oświadczeń i dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu spółki samodzielnie, natomiast gdy do czynności prawnych nie przystępuje prezes zarządu Spółki, to do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Dane osób wchodzących w skład Zarządu

Zbigniew Rybczyński - Prezes Zarządu
Izabela Michnowska - Wiceprezes Zarządu


Prokurenci :
Agnieszka Borowiecka - Prokura samoistna
 
 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18