Kierownik: Anna Augustyniak

 

Mapka dojazdowa do naszego zakładu

 

W strukturze Działu Ochrony Środowiska funkcjonuje Laboratorium Działu Ochrony Środowiska zlokalizowane przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku, w budynku administracyjno – biurowym Oczyszczalni Ścieków.

W dniu 24.02.2009r. Laboratorium Działu Ochrony Środowiska uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie.

Potwierdzeniem tego jest otrzymanie Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1007, aktualny zakres akredytacji.

Laboratorium należy do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB" zarejestrowanym pod numerem 804.

Laboratorium Działu Ochrony Środowiska otrzymało decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku zatwierdzającą system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Decyzja Nr NHSK/51/2023 z dnia 29.12.2023r.

Jakość prowadzonych badań jest wielokrotnie potwierdzona w szeregu porównań międzylaboratoryjnych, podczas których Laboratorium uzyskuje zawsze bardzo dobre wyniki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

 

W celu umówienia terminu pobrania lub dostarczenia próbki, należy skontaktować się           

 z laboratorium(ul. Spacerowa 120, Radomsko) lub pod numerem telefonu 513 058 330, 694 442 343.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18