TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT. TARYFA OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.07.2023R.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT. TARYFA OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.09.2021R.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2018-2021

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2017-2018

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2015-2016

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2014-2015

 

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA RADOMSKA 2024 r (NOWE)

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA RADOMSKA 2023 r 

 

 

 

WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZLICZENIA ILOŚCI ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW Z POSESJI/OBIEKTU

ANKIETA DO UMOWY WK DOTYCZĄCA PODLICZNIKA

Regulamin Zbiorowego Zaopatrzenia W Wodę I Zbiorowego Odprowadzania Ścieków Na Terenie Miasta Radomska

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Oświadczenie współwłaściciela

Oświadczenie o wykonaniu przyłącza

Oświadczenie o inwentaryzacji

Oświadczenie poręczyciela

Upoważnienie do podawania stanu wodomierza i odbierania faktur

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Wniosek dotyczący wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody I /lub odprowadzanie ścieków wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Rozwiązanie umowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na stosowanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych oraz przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18