Kierownik: Robert Kosela.

Mapka dojazdowa do naszego zakładu

 

Zakład prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. Dz.U. 2018r.  poz. 1152 z późn. zm.) i zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego w dniu 7 sierpnia 2002 r. przez Zarząd Miasta Radomska.

Do zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji należy:
- zaopatrzenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę,
- przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, 
- eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń z nimi związanych oraz studni publicznych, 
- rozbudowa istniejącej sieci wod-kan. 

UJĘCIE "MIŁACZKI"

Ujęcie „Miłaczki”obsługiwane jest przez 8 studni głębinowych, z których woda pompami Iº jest dostarczana do zbiorników rezerwowych, następnie pompami Iiº siecią wodociągową do odbiorców.
Z Ujęcia woda jest tłoczna do sieci miejskiej rurociągami stalowo – żeliwnymi o średnicach Ø 150, Ø 350, Ø 500. Ciśnienie na wyjściu 3,8 – 4,6 atm w ciągu doby.
Ujęcie posiada aktualne, ważne do 04.12.2048 r. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ilości:
Q max/s = 0,24222 m³/s
Q śr/d = 10 731,00 m³/d
Q dop/rok = 3 916 815,00 m³/rok

INFORMACJA
O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W RADOMSKU

 

SPRAWOZDANIE
Z BADANIA WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ
W RADOMSKU


STACJA NAPRAW I LEGALIZACJI WODOMIERZY przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

ŚWIADCZY USŁUGI:

  • naprawy wodomierzy do średnicy Ø 200

  • regulacji i legalizacji wodomierzy

  • sprawdzania prawidłowości pracy wodomierzy

  • montażu wodomierzy na sieci wodociągowej

 

PRACUJEMY NA NOWOCZESNYM STANOWISKU DO SPRAWDZANIA WODOMIERZY.

DUŻE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI, SOLIDNOŚĆ

I TERMINOWOŚĆ, GWARANTUJE WYSOKĄ JAKOŚĆ USŁUG.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18