Osiągnięcia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. otrzymało wyróżnienie w konkursie MISS TŁOCZNIA  2018,  zorganizowanym przez firmę COROL Sp. z o.o. z Janikowa. Wyróżnienie otrzymała tłocznia ścieków zlokalizowana przy ulicy Chabrowej. Wręczenie nagrody odbyło się odbyło się w dniu 20 września  podczas  XIII Spotkania Eksploatatorów tłoczni ścieków w Grodzisku Wlkp. Statuetkę osobiście odebrał Prezes Zarządu Pan Marek Glądalski.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zajęło X miejsce w „OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH”, zorganizowanym przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka otrzymała nagrodę finansową wraz z Wyróżnieniem za działania edukacyjne.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zostało nagrodzone w tegorocznym konkursie o Puchar Recyklingu w kategorii „Lider Zbiórki Tworzyw”.

Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany przez „Przegląd Komunalny” to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18