Oczyszczalnia Ścieków

7.00-15.00

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 15.00 (z przerwą na karmienie zwierząt w godz. 13.00 – 13.30)
oraz w każdą ostatnią niedzielę m-ca w godz. 9.00-11.00

Kasa jest czynna:

poniedziałek - piątek:

Siedziba Spółki przy ul. Stara Droga 85w godzinach 7.30 – 13.45

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krzywa 12w godzinach 7.30 – 13.00

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18