W dniach od 14-16.03.2018 r. o „brudnym powietrzu” i związanymi z nim problemami ze zdrowiem informowaliśmy przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 9. Dzieciaki chętnie brały udział w eksperymentach i bardzo uważnie słuchały. Teraz wiedzą dlaczego nie powinny wychodzić na dwór kiedy w Radomsku jest zły stan powietrza.

W dniu 15 marca 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Dziś uczniowie klas 5 - tych z PSP nr 6 wysłuchali pogadanki na temat segregacji odpadów. Dzieci dowiedziały się też jak można się pozbyć zużytego elektrosprzętu oraz baterii. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wiadomości a każdy z nich po prelekcji otrzymał ulotki i praktyczną zakładkę do książki oraz magnes.

Dziś uczniowie radomszczańskiego „Mechanika” dowiedzieli się jak można sprawdzić stan zanieczyszczonego powietrza w Radomsku oraz jak chronić się przed smogiem. Dziś też podjęliśmy z uczniami dyskusję nad tym dlaczego o problemie zanieczyszczonego powietrza mówi się dopiero od kilku lat. Przypomnieliśmy również uczniom zasady prawidłowej segregacji odpadów. 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18