Wczorajszy dzień był dla nas pełny przemiłych spotkań z przedszkolakami, którym wręczyliśmy nagrody za udział w konkursie pn. EkoOcean, ufundowanych przez partnera przedsięwzięcia Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

 

 
 
Informujemy, że w dniach 9 i 10 kwietnia br (wtorek i środa) od godz. 8.00 do odwołania wystąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY w ul. Dolnej, Bema i części ul. Młodzowskiej.
Sytuacja ta spowodowana jest pracami wykonywanymi przez firmę zewnętrzną przy budowie ronda przy ul. Krasickiego, przebudowie ul. Bema i Dolnej, a także budowie kanalizacji burzowej.
Na czas prowadzenia prac zostanie podstawiony beczkowóz z wodą pitną na parkingu przy blokach osiedla "Dolna Park". 
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
 
 
 

W dniu 4 kwietnia 2024 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu EkoOcean skierowanego do przedszkoli z terenu miasta Radomska. Zadaniem przedszkolaków było wykonanie wyłącznie z odpadów jednego rodzaju, dowolną techniką plastyczną, zwierząt zamieszkujących w morskich głębinach.  

Spośród nadesłanych prac wyłoniliśmy laureatów, dla których nagrody ufundował partner przedsięwzięcia Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 

W dniu 31. marca na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie doszło do samozapłonu składowanych na kwaterze odpadów komunalnych. To była dla nas bardzo trudna sytuacja, którą szybko i sprawnie udało się opanować dzięki sprawnemu przepływowi informacji i szybkiej reakcji. Tego typu samozapłony na składowiskach w Polsce z reguły wywoływane są przez skupienie promieni słonecznych w kawałku szkła, bądź przez wybuchy rozgrzanych przez słońce wyrzuconych przez mieszkańców do odpadów zmieszanych baterii, bądź powerbanków

 wykorzystano zdjęcie  KM PSP Toruń

Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, które od lat prowadzi działania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta Radomska i okolic pozyskało środki zewnętrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie projektu realizowanego w obszarze ochrony powietrza i klimatu.

Wartość projektu pn. „”Czyste powietrze dla Radomska” – Cykl działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców miasta Radomska w zakresie walki zanieczyszczaniami powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi” wyniesie łącznie 62 150,00 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie  28 450,00 zł.

Działania edukacyjne w ramach dofinansowanego projektu zostały rozpisane i zaplanowane w taki sposób, aby dotrzeć do świadomości ekologicznej jak największej ilości mieszkańców z terenu miasta Radomska i okolic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18