PRZERWY W DOSTAWACH WODY WYSTĄPIĄ W PONIEDZIAŁEK 10 PAŹDZIERNIKA W GODZ. 8.00 - 15.00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 października w godz. 8.00 - 15.00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców:

  • w ul. Brzeźnickiej: od ul. Pajdaka (bloki od nr 29a do nr 38) do skrzyżowania z ul. Matejki i od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Kopernika po obu stronach ulicy (Brzeźnicka 40 do Brzeźnicka 90 oraz Stacja Paliw ORLEN i Rodzinne Ogrody Działkowe) oraz 
  •  w ul. Matejki od nr 1 do skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego po obu stronach ulicy. 

W dniu 05.10.2022 r. spotkaliśmy się z młodzieżą mieszkającą w Bursie Szkolnej w Radomsku. Osoby mieszkające w bursie pochodzą z różnych gmin naszego powiatu i nie tylko. Była to więc okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów. Młodzież zapoznała się z zasadami segregacji odpadów, selektywnego gromadzenia baterii oraz odpadów trudnych jak zużyty elektrosprzęt oraz przeterminowane i niepotrzebne lekarstwa.

 

OŚWIADCZENIE ZŁÓŹ DO 11 PAŹDZIERNIKA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przypomina, że dniu 11 października 2022 r. upływa termin składania oświadczeń dotyczących objęcia naszych odbiorców systemem rekompensat poprzez zastosowanie średniej ceny wytwarzania ciepła.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA NIE DOTYCZY ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH W ZNACZENIU OSÓB FIZYCZNYCH.

Oświadczenia odbiorcy składają do Sekretariatu Przedsiębiorstwa mieszczącego się w siedzibie przy ul. Stara Droga 85. 

Zgodnie z zapisami obowiązującej od 20 września 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) w celu jak najszybszego objęcia podmiotu ochroną, powinien on złożyć stosowne oświadczenie w ciągu 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą, czyli od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 20 września 2022 r.).

Złożenie oświadczenia po wskazanym powyżej terminie, powoduje objęcie stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.  Zatem złożenie stosownego oświadczenia po dniu 11 października skutkować będzie objęciem rekompensatą od miesiąca listopada, bądź później.

USTAWA REGULUJE ZASADY REKOMPENSAT DLA KORZYSTAJĄCYCH Z CIEPŁA WYTWARZANEGO PRZEZ ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o rekompensaty, czy „dopłaty” mające na celu ulżyć sytuacji ekonomicznej odbiorców i konsumentów ciepła informujemy, że w dniu 20 września 2022 roku weszła w życie Ustawa o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na runku paliw.

Reguluje ona zasady i tryb przyznawania rekompensat dla odbiorców oraz średnią cenę wytwarzania ciepła w zależności od stosowanego paliwa. W przypadku naszego systemu ciepłowniczego paliwem jest miał węglowy, a średnia cena wytwarzania ciepła wynosi 103,82 zł/GJ.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższy poniedziałek 26 września w godz. 8 - 15 mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawach wody do odbiorców w "osiedlu" Mickiewicza/Pana Tadeusza.  

Braki dostaw wystąpią u odbiorców zlokalizowanych na długości od marketu PSS "ZORZA" do ul. Ciepłej oraz od ul. Szarych Szeregów w kierunku Dino. 

Przerwy spowodowane są koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej związanych z remontami ulic realizowanymi przez miasto Radomsko. 

Na czas wystąpienia przerw w dostawach wody przy markecie DINO zostanie podstawiony beczkowóz z wodą. 

W poprzednią treść informacji wkradł się błąd: problemy wystąpią w PONIEDZIAŁEK, a nie jak wcześniej informowaliśmy we wtorek. Za pomyłkę przepraszamy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Podczas prac remontowych w ul. Kotarbińskiego przez firmę wykonującą prace uszkodzony został element sieci wodociągowej. W wyniku uszkodzenia przerwana została możliwość realizacji dostaw wody do posesji zlokalizowanych w tej ulicy.

Prace naprawcze będą realizowane od godzin porannych. Przewidywany czas ich zakończenia to godziny przedpołudniowe w dniu jutrzejszym, tj. 23 września. 

Na czas wyłączenia dostaw wody w ul. zostanie podstawiony beczkowóz - stanie on w zatoce wjazdowej do posesji przy ul. Kotarbińskiego 5. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18