Jesteśmy w środku sezonu grzewczego. Jak bumerang do Radomska powraca smog. Przypominamy, że piec to nie jest kosz na odpady. Nie musisz wrzucać odpadów do pieca, aby się ich pozbyć:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe  oraz opony ( 8 szt. opon / gospodarstwo domowe/ rok ) wystaw przed posesję zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów

- opakowania plastikowe umieść w żółtym worku

- przeterminowane lub niepotrzebne leki umieść w pojemniku w aptece

- zużyte baterie umieść w pojemnikach znajdujących się w szkołach publicznych, instytucjach kultury, urzędach lub jednym z 5- ciu czerwonych kontenerów  na elektroodpady umieszczonych w różnych punktach naszego miasta.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia cyklu filmików edukacyjnych pt. „Smarti na tropie elektrośmieci” mówiących o możliwościach pozbywania się elektroodpadów i korzyściach z ich recyklingu. Autorem materiału jest  współpracująca z nami od lat „Electro-system” Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego  S.A. Poniżej prezentujemy 4-ty  z kolei film, w którym można zobaczyć tegoroczną, mobilną zbiórkę elektroodpadów w zamian za sadzonkę, realizowaną na terenie gminy Masłowice. Smarti i jego drużyna zawitają do Radomska już w przyszłym roku.

W dniu 17 listopada br. uczniowie I LO mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat szkodliwego wpływu zanieczyszczeń powietrza na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Młodzież dowiedziała się m.in. o stanie powietrza w Radomsku, jakie są przyczyny jego zanieczyszczenia, czym jest pył PM 10, smog oraz co to jest niska emisja. Przekazano również informacje o tym, jak można samodzielnie uzyskać dane o stanie jakości powietrza w naszym mieście oraz jak należy reagować, gdy zauważamy proceder spalania odpadów w domowych paleniskach. Po zajęciach każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotkę „Walczmy o czyste powietrze”.

W ramach współpracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z  firmą Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A powstał film edukacyjny pt. „Kultura segregacji – czyli jak należy prawidłowo zagospodarować odpady powstające w gospodarstwie domowym”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku przypomina o zabezpieczeniu urządzeń wodociągowych przed zamarznięciem.

Pomimo panujących dodatnich temperatur pamiętajmy, że przed nami okres zimowy i dlatego należy zabezpieczyć wodomierze, szczególnie wodomierze ogrodowe oraz zawory i rury, przed zamarznięciem. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody i zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie.

Dzięki kilku prostym zabiegom można się uchronić się przed skutkami uszkodzenia wodomierza i dodatkowymi kosztami związanymi z np. z jego wymianą.

Co należy zrobić ?

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje odbiorców, że w dniu 03.11.2021 roku, w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi wystąpi przerwa w dostawie energii cieplnej od godziny 1000 do późnych godzin popołudniowych do budynków przy ulicach:
- Kasztelańska
- Krakowska
- Letnia
- Piękna
- Widok
- Stara Droga
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18