Dziś spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej w Kietlinie. Tematem pogadanki była segregacja odpadów z uwzględnieniem kultury segregacji- czyli nawyków takich jak odkręcanie, opróżnianie i zgniatanie. Mówiliśmy też o właściwym sposobie pozbywanie się baterii i elektroodpadów. Każdy z uczniów otrzymał dziś ulotki na temat poruszanych zagadnień oraz plany lekcji z treścią edukacyjną.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 17.10.2018r. w godz. 12:00 - 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Piłsudskiego do posesji nr 2 i 3 oraz w Plac 3-go Maja do posesji nr 7, 7a, 8, 9, 10.

Informujemy również, że czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie.

Powyższe jest spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Co się składa na opłatę za wywóz odpadów? Czy segregacja to rzeczywiście oszczędność? Co można przywieźć do PSZOK? Jak łatwo i bezpiecznie można się pozbyć elektroodpadów ? Między innymi na te pytania poznali odpowiedź uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. Młodzież słuchała uważnie i chętnie włączała się do dyskusji.

 

U W A G A !

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.10.2018 r. otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku pozytywną ocenę jakości wody dostarczanej z urządzeń wodociągowych w Radomsku potwierdzającą jej przydatność do spożycia przez ludzi oraz komunikat stwierdzający przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Radomsko.
      Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 05.10.2018 r. oraz komunikat z dnia 06.10.2018 r .w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Radomsko.

W załączeniu w/w dokumenty:
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Komunikat

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18