Kosztem 2,5 mln zł własnych środków Zakład Ciepłowniczy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku rozbudowuje sieć ciepłowniczą tak by mogła obsłużyć jak największą ilość odbiorców. Zakres prac obejmuje głównie odcinki ulic Jagiellońskiej i Krakowskiej. Umożliwi to realizację oczekiwanego przez mieszkańców poziomu dostaw ciepła do już ogrzewanych miejskim ciepłem mieszkań oraz do nowych odbiorców. Całość prowadzonej inwestycji będzie liczyła około 2km sieci wraz z przyłączami.

 

Uwaga!

W wyniku awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji i odbiorców przy ul. Przedborskiej od nr. początkowych do ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Dostawy wody będą wstrzymane od godz. 9.00. do usunięcia awarii, które nastąpić powinno przed godziną 14.00.

Na czas wstrzymania dostaw w okolicach piekarni P. Zbigniewa Łyczko zostanie podstawiony beczkowóz z wodą. 

Za utrudnienia przepraszamy.

W najbliższych tygodniach w różnych mediach Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku we współpracy z Rekopolem Organizacją Odzysku Odpadów Opakowaniowych S.A. będzie prowadzić projekt edukacyjny „Kultura segregacji”. Będą to publikacje dotyczące tematyki prawidłowego zagospodarowywania odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zapraszamy do śledzenia stron internetowych i łam różnych, nie tylko radomszczańskich wydawnictw. 

Zapraszamy!

Podczas dwóch pierwszych tygodni wakacji pracownice Działu Ochrony Środowiska gościły  w Miejskim Domu Kultury prowadząc ciekawe zajęcia o tematyce edukacyjnej. Były to pogadanki i warsztaty między innymi z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. Poruszyliśmy również ważny temat dotyczący zaśmiecania lasów oraz zanieczyszczania wód. Wspólnie z młodymi ludźmi rozmawialiśmy jak rozwiązać ten problem, aby chronić naszą planetę. W trakcie warsztatów wykorzystywaliśmy przygotowane gry edukacyjne, w których uczestnicy zajęć mogli wykazać się zdobytą wiedzą , np. zgadując do którego pojemnika trafi odpad złowiony w „rzece” ,czy trafiając pionkiem „odpadem” do odpowiedniego pojemnika,  w trakcie  gry „Labirynt” .

Kosztem 2,5 mln zł własnych zasobów finansowych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozbudowuje właśnie miejską sieć ciepłowniczą. „Prowadzona od połowy maja własnymi siłami inwestycja umożliwi podłączenie do miejskiej sieci kolejnych odbiorców. To powinno przyczynić się do skuteczniejszej walki ze smogiem w Radomsku – mówi prezes Spółki Marek Glądalski. Dzięki inwestycji do sieci ciepłowniczej podłączone zostaną m.in. bloki Osiedla Słoneczne, zlokalizowane między ulicami Stara Droga i Widok oraz Letnią i Piękną.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 09.07.2021r. w godz. 7:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Sierakowskiego (od przedszkola do Era Parku).

Przerwa w dostawie wody jest spowodowana koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej, która uniemożliwia dalsze sprawne funkcjonowanie sieci. 

 

Celem zabezpieczenia dostaw w wodę dla mieszkańców i przedsiębiorców z tego rejonu przy Publicznym Przedszkolu nr 3 zostanie podstawiony beczkowóz z wodą.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18