Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 06.03.2021r. w godz. 8 - 10 mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie całego Miasta.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

 

W lutym b.r. odwiedziliśmy radomszczańskie placówki oświatowe wprowadzając uczestników spotkań w tematykę segregacji odpadów i właściwego zagospodarowania baterii. Staraliśmy się w interesujący sposób pokazać najmłodszym, jak właściwie segregować odpady powstające w gospodarstwie domowym, jak wygląda praca w naszym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie  oraz w jaki sposób powstaje kompost, który możemy wykorzystać do pielęgnacji naszych upraw.

Realizowane były one w szkołach i przedszkolach w ramach umów podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ze względu na pandemię Covid -19 znaczna cześć przedsięwzięć zaplanowana na ubiegły rok szkolny, musiała odbyć się dopiero w tym roku. W czasie spotkań odbywały się warsztaty doświadczalne,  pogadanki oraz gry i zabawy uczące jak właściwie dbać o otaczającą przyrodę. Mówiliśmy m.in. o świadomych zakupach, dbaniu o jakość powietrza, żywych mikroorganizmach występujących w wodzie.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji oraz nauczycielom z Publicznych Przedszkoli nr 3,9,10, Szkól Podstawowych  nr 2 i 5 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku za współpracę i zaufanie, którym od lat obdarzacie nasze Przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 2 marca 2021r. (wtorek) w godz. 8:00 - 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Św. Rozalii do skrzyżowania ul. Kopiec i ul. Kraszewskiego. Przerwa w dostawie wody jest spowodowana przebudową sieci wodociągowej.

Beczkowóz z wodą będzie podstawiony w rejonie sklepu NOMIK.

Za niedogodności przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza VI edycję konkursu na zbiórkę zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych pod hasłem "ELEKTROSPRZĘT W DOBRE RĘCE".

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Radomska oraz gmin: Radomsko, Gomunice i Masłowice.

Ma on na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ekologicznym gospodarowaniu odpadami oraz rozwijaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.


Zapewniamy nieodpłatny odbiór zgromadzonego w szkołach elektrosprzętu.

Patronat Honorowy nad w/w  wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc oraz Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora. Partnerami konkursu są: Electrosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Nadleśnictwo Radomsko oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku.

 

Przypominamy,

Opłaty pobierane przez Urząd Miasta Radomska tytułem odbioru odpadów komunalnych od odbiorców indywidualnych od 1 marca 2021r. należy dokonywać na nowe nr indywidualnych rachunków bankowych.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18