W dniu dzisiejszym gościliśmy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomsku z pogadanką na temat WODA-JAKO ŹRÓDŁO ŻYCIA. Dzieci poznały  rodzaje wód,dowiedziały się skąd pochodzi ta niezwykła substancja oraz gdzie w naszym mieście znajduje się ujęcie wód podziemnych zaopatrujące mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia jak również wykorzystywaną w celach przemysłowych. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali, jakie korzyści i ile minerałów niezbędnych dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego ona zawiera. Młodzież przekonała się, że warto oszczędzać wodę, że bez wody zarówno ludzie, rośliny, zwierzęta nie mogłyby prawidłowo funkcjonować. Po skończonej prelekcji wszyscy otrzymali ulotki edukacyjne związane z tematem zajęć oraz drobne gadżety.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje odbiorców, że w dniu 15.11.2019 r. w związku z awarią sieci ciepłowniczej wystąpi przerwa w dostawie ciepła w godzinach 0800 – 1700 do budynków przy ulicy:


- Leszka Czarnego 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.


- Piastowska 10, 12, 14, 16.


Za  utrudnienia przepraszamy. 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 15.11.2019r. w godz. 8:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Owocowej (od ul. Jagodowej do Osiedla Rodzinnego przy ul. Starowiejskiej).

Powodem wyłączenia dostawy wody są prace przyłączeniowe do istniejącej sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

W dniu 13 listopada b.r. wspólnie z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego wykonywaliśmy doświadczenia, w których główną rolę odegrała woda. W trakcie prowadzonych warsztatów uczniowie zapoznali się z niektórymi właściwościami fizyko - chemicznymi wody takimi jak: rozpuszczalność, gęstość, pH, napięcie powierzchniowe oraz kontrakcja objętościowa. Wspólnie wykonaliśmy także analizę porównawczą parametrów chemicznych ścieku oczyszczonego i wody z kranu. Dzięki przeprowadzonym doświadczeniom uczestnicy spotkania zapoznali się z metodami pracy badawczej. Była to dla nich również lekcja samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku, funkcjonował będzie do 31 grudnia 2019r.

Od 1 stycznia 2020r. dla mieszkańców Miasta Radomska dostępny będzie wyłącznie PSZOK w Płoszowie przy ul. Jeżynowej 40 – teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

godz. otwarcia: Poniedziałek / piątek 6:00 – 18:00
Sobota 7:00 – 12:00

Dziś z pogadanką pt. „Segregacja odpadów - to nie takie trudne” odwiedziliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych i Kraszewicach. Dzieci chętnie wskazywały sposoby zmniejszania ilości generowanych „śmieci” oraz proponowały pomysły na ponowne wykorzystanie niektórych odpadów. Poinformowaliśmy uczniów o zagrożeniach zdrowotnych i środowiskowych płynących ze spalania odpadów w domowych piecach. Celem naszych wspólnych spotkań jest kształtowanie nowych nawyków związanych z ekologicznym sposobem życia.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18