Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

 

 

Siedziba: Radomsko, woj. Łódzkie, powiat radomszczański

 

Adres Spółki: 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

Tel. ,fax. 044 683 06 30, fax 044 683 43 77

 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer KRS: 0000045812

Nr rejestrowy BDO: 000003120

NIP: 772-010-01-76

Regon: 590585041

Kapitał Zakładowy:  69 524 500,00 zł

 

Konta:

PEKAO S.A. RADOMSKO

36 1240 3132 1111 0000 2967 1261

 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

19 1130 1163 0014 7171 6920 0001

 

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Częstochowa

32 1140 1889 0000 4413 1100 1001

 

ESBANK BANK Spółdzielczy  

33 8980 0009 2001 0037 6697 0001

06 8980 0009 2001 0037 6697 0002

76 8980 0009 2001 0037 6697 0003

 

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18