Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 27.07.2019r. (sobota) w godz. 4:00 – 10:00 wystąpią przerwy w dostawie wody na ulicy Piłsudskiego od ul. Targowej do ul. Spacerowej, na ul. Równej, ul. Pułaskiego i ul. Zielonej.

Przerwa w dostawie wody jest spowodowana modernizacją sieci wodociągowej.

Woda do picia będzie dostępna z beczkowozu na skrzyżowaniu ul. Spacerowej i ul. Szarych Szeregów.

Za niedogodności przepraszamy.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 27.07.2019r. (sobota) w godz. 4:00 – 16:00 wystąpią przerwy w dostawie wody na całej ulicy Spacerowej i ul. Szarych Szeregów od skrzyżowania z ul. Spacerową do przejazdu kolejowego na ul. Szarych Szeregów.

Przerwa w dostawie wody jest spowodowana modernizacją sieci wodociągowej.

Woda do picia będzie dostępna z beczkowozu na skrzyżowaniu ul. Spacerowej i ul. Szarych Szeregów.

Za niedogodności przepraszamy.

 

 

        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje o uzyskaniu kolejnej pozytywnej decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdzającej skuteczność i właściwości nawozowe naszego produktu, którym jest organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. "PGK-uś".

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 22.07.2019r. w godz. 8:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Reymonta i Placu 3-go Maja (na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Narutowicza).

Powodem wyłączenia dostawy wody są prace związane z przebudową ulicy Reymonta.

Beczkowóz z wodą podstawiony będzie w parku przy Placu 3-go Maja.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje odbiorców, że w dniu 23.07.2019r. w związku z konserwacją komina  wystąpi ograniczenie w dostawie ciepłej wody  od godz.  0700  do  późnych godzin popołudniowych.  Za  utrudnienia przepraszamy. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 19.07.2019r. w godz. 8:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji Plac 3-go Maja 5.

Powodem wyłączenia dostawy wody są prace przełączeniowe na istniejącej sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18