Notice: unserialize(): Error at offset 1219615 of 1220575 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
Aktualności

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.8.2019.BG z dnia 22 marca 2019 r. została zmieniona obowiązująca XVIII taryfa dla ciepła.
Zmiana taryfy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2019 r. pod poz. 1817 i będzie obowiązywać od dnia 15 kwietnia 2019 r.
Średni wzrost cen i stawek opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem wytworzonym w Kotłowni Rejonowej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151 wynosi 6,22%.
Zmiana cen spowodowana jest znacznym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Przeprowadzone warsztaty edukacyjne w PSP nr 8 utrwaliły wiedzę zdobytą przez uczniów w trakcie pogadanki na temat niskich emisji. Przypomnieliśmy także informacje o złym wpływie spalania odpadów na zdrowie człowieka i środowisko. Dużo radości sprawiło dzieciom układanie puzzli, koło fortuny oraz labirynt edukacyjny.

 

Tematem dzisiejszej pogadanki w PSP nr 5 była segregacja odpadów, właściwe zagospodarowanie baterii i zużytego elektrosprzętu. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji oraz chętnie brali udział w dyskusji. Przypomnieliśmy o trwającej IV edycji konkursu pt. "Elektrosprzęt w dobre ręce". Po spotkani wszyscy otrzymali materiały edukacyjne.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 29.03.2019r. w godz. 7:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Ładnej. Powodem wyłączenia dostawy wody jest awaria sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniach 01.04.2019r. - 05.04.2019r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na ul. Kolbego. Za utrudnienia przepraszamy.

 

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 8 odbyła się pogadanka o odnawialnych źródłach energii. Dzieci dowiedziały się co to są farmy fotowoltaiczne oraz w jaki sposób działa elektrownia wodna. Młodzież                    z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, a po spotkaniu wszyscy otrzymali przydatne gadżety.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18