Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 15.11.2019r. w godz. 8:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Owocowej (od ul. Jagodowej do Osiedla Rodzinnego przy ul. Starowiejskiej).

Powodem wyłączenia dostawy wody są prace przyłączeniowe do istniejącej sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

W dniu 13 listopada b.r. wspólnie z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego wykonywaliśmy doświadczenia, w których główną rolę odegrała woda. W trakcie prowadzonych warsztatów uczniowie zapoznali się z niektórymi właściwościami fizyko - chemicznymi wody takimi jak: rozpuszczalność, gęstość, pH, napięcie powierzchniowe oraz kontrakcja objętościowa. Wspólnie wykonaliśmy także analizę porównawczą parametrów chemicznych ścieku oczyszczonego i wody z kranu. Dzięki przeprowadzonym doświadczeniom uczestnicy spotkania zapoznali się z metodami pracy badawczej. Była to dla nich również lekcja samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku, funkcjonował będzie do 31 grudnia 2019r.

Od 1 stycznia 2020r. dla mieszkańców Miasta Radomska dostępny będzie wyłącznie PSZOK w Płoszowie przy ul. Jeżynowej 40 – teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

godz. otwarcia: Poniedziałek / piątek 6:00 – 18:00
Sobota 7:00 – 12:00

Dziś z pogadanką pt. „Segregacja odpadów - to nie takie trudne” odwiedziliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych i Kraszewicach. Dzieci chętnie wskazywały sposoby zmniejszania ilości generowanych „śmieci” oraz proponowały pomysły na ponowne wykorzystanie niektórych odpadów. Poinformowaliśmy uczniów o zagrożeniach zdrowotnych i środowiskowych płynących ze spalania odpadów w domowych piecach. Celem naszych wspólnych spotkań jest kształtowanie nowych nawyków związanych z ekologicznym sposobem życia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 06.11.2019r. w godz. 8:00 – 12:00 wystąpią przerwy w dostawie wody na ul.Żeromskiego.

Powodem wyłączenia wody są prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Żeromskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 05.11.2019r. w godz. 9:00 – 12:00 wystąpią przerwy w dostawie wody na ul. Reymonta i Plac 3-go Maja (na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Narutowicza).

Powodem wyłączenia wody są prace związane z przebudową ul. Reymonta.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18