Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w styczniu 2022 r.  ogłosiło konkurs pt. EKO-ZOO skierowany do radomszczańskich przedszkoli. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie z odpadów  zwierząt mieszkających w ogrodzie zoologicznym. Termin składania prac upłynął 23.03.2022 r.

Przedsięwzięcie wsparło Muzeum Regionalne w Radomsku, do którego należało dostarczyć swoje prace. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, a głównym sponsorem nagród był  Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Trzyosobowe jury wyłoniło najlepsze prace.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje o możliwości wystąpienia spadków ciśnienia wody w poniedziałek 11.04.2022r., w godz. 8:00 – 15:00.

Sytuacja ma związek z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Ks. Kościowa i ul. Krasickiego i dotyczy ulic zasilanych z sieci w w rejonie skrzyżowania ul. Ks. Kościowa i Krasickiego.  

 Szczegółowy wykaz ulic, na których mogą wystąpić trudności znajdziecie Państwo w dalszej części komunikatu. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 11.04.2022r. (poniedziałek) w godz. 8:00 – 15:00, w związku z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Ks. Kościowa i ul. Krasickiego, wystąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców w ulicach:

  • Krasickiego (od nr 9 do nr 49 oraz od nr 26 do nr 100),
  • Dembowskiego,
  • Kusocińskiego
  • Zachodniej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje o przedłużeniu okresu w którym mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz braki dostaw wody w Dzielnicy Kowalowiec. Prace modernizacyjne sieci, które zostały rozpoczęte 08.03.2022r. wg aktualnych szacunków mogą potrwać do dnia 30.04.2022r. Spadki ciśnienia i okresowe braki dostaw wody w tym okresie mogą występować  w godz. 8:00 – 16:00.

Sytuacja ma związek z modernizacją sieci wodociągowej w przebudowywanej obecnie ul. Ks. Kościowa. 

           W dniach 25 oraz 28 marca 2022 roku w przedszkolach w Gomunicach i Chrzanowicach odbyło się uroczyste wręczenia nagród w konkursie pt. EKO-ZOO. Dzieciakom zostały wręczone  dyplomy i piękne nagrody rzeczowe (zabawki). Konkurs był realizowany przez naszą Spółkę w ramach umowy na odbiór odpadów komunalnych i stanowi zapowiedź kolejnych tego typu przedsięwzięć.

Przyszłe konkursy będą dedykowane dla przedszkoli oraz szkoły podstawowej z terenu gminy Gomunice.  Serdecznie dziękujemy przedszkolakom za udział w konkursie oraz gronu pedagogicznemu za współpracę w zakresie organizacji jego przebiegu. Poniżej zamieszczamy listę laureatów konkursu oraz dokumentację fotograficzną.

Odpady stałe podlegają segregacji.

Co ze ściekami?

Odpady stałe segregujemy zgodnie z zasadami ich segregacji. A co ze ściekami, w które przemienia się zużywana przez nas woda?
Czy warto podłączyć się do sieci kanalizacyjnej, jeśli jest taka możliwość? Pewnie takie pytanie przychodzi Wam na myśl kiedy planujecie budowę domu, bądź staracie się zmienić dotychczasowy sposób radzenia sobie z tymi odpadami. 
 
Powszechnie znane są zalety takiego rozwiązania, lecz nieprzerwanie trwają spory dotyczące wyższości kanalizacji nad szambami i odwrotnie. 
By ułatwić ewentualne podjęcie decyzji przedstawiamy główne zalety przyłączenia swojej nieruchomości do sieci. Są wśród nich m.in. oszczędność, wygoda i ekologia.
A na tym nie koniec!

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18