Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje , że w związku zwystąpieniem w dniu 07.05.2020 awarii sieci ciepłowniczej nastąpi do odwołania wstrzymanie dostaw ciepła i ciepłej wody do bloku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 1A .

Za  utrudnienia przepraszamy.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 07.05.2020r.

w godz. 8:00 – 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Reja (od nr 2 do nr 18 oraz od nr 1 do nr 19), ul. Poprzeczna (nr 15, nr 17),

ul. Młodzowska (nr 6, nr 31).

Powodem wyłączenia dostawy wody są prace przyłączeniowe do istniejącej sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w nocy z dnia 6.05.2020r. na 07.05.2020r. od godz. 1:00 do godz. 3:00 zostanie chwilowo wstrzymana dostawa wody dla mieszkańców miasta Radomska. Przedmiotowa przerwa w dostawie wody związana jest z modernizacją Ujęcia Wody Miłaczki.

Za utrudnienia przepraszamy.

Niewłaściwe korzystanie z sieci kanalizacyjnej przyczynia się do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach czy oczyszczalniach ścieków. Najczęstszym skutkiem wynikającym z niewłaściwego użytkowania sieci kanalizacyjnej jest wyrzucanie odpadów do sanitariów. To w konsekwencji prowadzi do cofania się ścieków i zalewania ulic czy budynków, a także problemów eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków.

Do kanalizacji trafia wszystko, co się do odpływu zmieści – kapsle, puszki po napojach, patyczki do uszu, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie, a nawet części garderoby. Okresowo pojawiają się nowe rodzaje odpadów typu rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, które należy umieszczać w koszu na odpady zmieszane.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.06.2020r wznowi funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Jeżynowej 40 w Płoszowie, gm. Radomsko.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przystąpiło do programu „EKOlogiczni w biznesie”. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników i pozytywnego wpływu Spółki na środowisko naturalne.

Jesteśmy jedną z 248 firm w Polsce uczestniczących w programie, zaś siódmą w województwie łódzkim. Troska o środowisko dotyczy nie tylko mieszkańców, ale również firmy  i instytucje. Mamy wiec świadomość, że codzienne działania każdego z nas (np. segregacja odpadów, oszczędzanie wody, optymalizacja zużycia energii) mają duże znaczenie dla kondycji środowiska.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18