Zakończony został cykl spotkań edukacyjnych w PSP nr 5 w Radomsku. Dzieci brały udział zarówno w warsztatach jak i w pogadankach o różnej tematyce z zakresu ochrony środowiska. Młodzież z zainteresowaniem słuchała wykładów poświęconych tematyce wodnej, miedzy innymi jak oszczędzać wodę w swoim gospodarstwie domowym. Przeprowadzone zostały także warsztaty, podczas których wspólnie badaliśmy osad czynny i ściek oczyszczony powstające w naszej Oczyszczalni Ścieków. Uczniowie z zainteresowaniem szukali organizmów żywych znajdujących się w przedstawionym materiale do badań.

Uczniowie brali udział także w prelekcji poświęconej właściwej segregacji, czyli jak postępować z odpadami, aby móc wytwarzać z nich nowe rzeczy oraz jak segregować poprawnie, aby chronić naszą planetę.

Z naszej oferty skorzystali również rodzice, którzy na spotkaniu pt. „Dlaczego woda, a nie kolejna herbata?” pozyskali wiedzę na temat jakości wody pochodzącej z radomszczańskiego ujęcia wód podziemnych „Miłaczki”.

Mamy nadzieję, że spotkania, które zorganizowaliśmy w przyszłości przyniosą wiele korzyści oraz pomogą zrozumieć, jak dbać o przyrodę, aby mogła nas dalej cieszyć.

W tym tygodniu byliśmy z odwiedzinami w gminie Gomunice. W naszych spotkaniach edukacyjnych brały udział grupy przedszkolne i starsi uczniowie ze szkól podstawowych. Tematem przewodnim była segregacja odpadów, czyli jak prawidłowo i mądrze je zbierać w naszym gospodarstwie domowym.

Poruszyliśmy również tematykę zużytych baterii, czyli bardzo niebezpiecznych odpadów.

Edukacja przebiegała w bardzo miłej i pogodnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką zajęć oraz kolorowe gadżety, które pomogą im zagłębić się w tematykę segregacji odpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 08.09.2020r. (wtorek)

w godz. 8:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Młodzowskiej (na odcinku od ul. Dolnej do nr 15)

Przerwa w dostawie wody jest spowodowana pracami przyłączeniowymi do sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID -19 zmianie ulec musiał regulamin konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt.  „ Elektrosprzęt w dobre ręce – V edycja”  . Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Radomska oraz Starosta Powiatu Radomszczańskiego. Partnerami konkursu są: Miejski Dom Kultury w Radomsku, Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Nadleśnictwo Radomsko. Konkurs ogłoszony 9.01.2020 r. jest kontynuowany w bieżącym roku szkolnym. Edukacja zdalna uczniów trwająca od marca do czerwca 2020 r. uniemożliwiła jego zaplanowaną realizację. Szkoły, które już do konkursu przystąpiły mogą nadal kontynuować zbiórkę, jak również zachęcamy kolejne placówki aby zgłaszały się do udziału w jego V edycji. Aneks do regulaminu konkursu można pobrać z zakładki „Edukacja ekologiczna” jest też wraz z plakatem umieszczony poniżej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 27.08.2020r. (czwartek)

w godz. 8:00 – 14:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na ul. Owocowej (na odcinku od ul. Krakowskiej do nr 77).

Przerwa w dostawie wody jest spowodowana awarią sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 27.08.2020r. (czwartek)

w godz. 9:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Krasickiego (od nr 146 do granic miasta, od nr 81 do granic miasta) oraz ul. Duńskiej.

Przerwa w dostawie wody jest spowodowana pracami włączeniowymi do sieci wodociągowej

Woda do picia będzie dostępna z beczkowozu podstawionego w rejonie skrzyżowania ul. Krasickiego i ul. Duńskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18