Jak segregować odpady ? Gdzie wyrzucać baterie ? A co zrobić niepotrzebnymi lub przeterminowanymi lekarstwami ? Na te pytania poznały odpowiedź dzieci z Publicznego Przedszkola nr 10 w Radomsku. Na zakończenie zajęć dzieciaki obejrzały edukacyjny film autorstwa Remondis Electrorecykling oraz uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych dzięki kolorowankom przekazanym nam przez Interseroh Organizacja Orzysku Opakowań S.A.

Dziś pogadankę na temat elektroodpadów i segregacji przeprowadziliśmy dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. Uczniowie dowiedzieli się jak łatwo i zgodnie z ochroną środowiska można się pozbyć elektroodpadów oraz jak prawidłowo segregować wytworzone w domu odpady opakowaniowe i inne.

 

Zbiórka elektroodpadów dla mieszkańców Radomska i okolic w zamian za sadzonkę drzewa odbywać się będzie w dniu 22 maja 2018 r. w godzinach od 11:00 do 18:00 na parkingu przy MDK. Każdy, kto dostarczy w tym dniu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wymieni go na drzewko. Organizację powyższego przedsięwzięcia wspiera Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , firma REMONDIS Electrorecycling, Nadleśnictwo Radomsko, Lasy Państwowe, Miejski Dom Kultury w Radomsku
Serdecznie zachęcamy do udziału w zbiórce.

Dzisiaj odwiedziliśmy przedszkolaki z Publicznego Przedszkola „Pod zielonym ludkiem”. Dwie grupy 6- latków zapoznały się z segregacją odpadów, oraz właściwym postępowaniem z bateriami. Od dziś w Przedszkolu na stałe zagości pojemnik na baterie, który dzieci obiecały szybko zapełnić. Na zakończenie zajęć w każdej grupie przedstawiliśmy informacje na temat surowców pierwotnych i wtórnych oraz przeprowadziliśmy warsztaty plastyczne z wykorzystaniem kolorowanek autorstwa Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A. pomagających zrozumieć recykling.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18