PGK Sp. z o.o. organizuje w dn. 28.11.2023 r. wyjazd do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Wszelkie informacje o tej instalacji oraz szczegółach wyjazdu są podane na naszej stronie https://itpo.pgk-radomsko.pl/category/aktualnosci/ 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Na terenie gminy Gomunice przeprowadziliśmy kilka spotkań edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dotyczących segregacji odpadów. Mówiliśmy o tym, co powinno wrzucać się do odpowiednich pojemników lub worków, ale też przypominaliśmy o tym, jak ważne są zasady kultury segregacji czyli odkręcanie, opróżnianie i zgniatanie odpadów. Młodzi słuchacze zapoznali się też z recyklingiem odpadów. Nie pominęliśmy również ważnych informacji dotyczących właściwego zagospodarowania „odpadów trudnych”, takich jak baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w dniu 10.10.2023r.  w godz. 08:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Stodolnej (od ronda do ulicy Wiśniowej, posesje nr 7-59 po stronie parzystej i nieparzystej) oraz ul. Skoczyńskiego 21,23,25. Powodem wyłączenia dostawy wody są prace modernizacyjne sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o okresowej przerwie w dostawie wody do odbiorców w ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do przejazdu kolejowego w najbliższy poniedziałek 09.10.2023 r. Przerwy w dostawie i spadki ciśnienia wystąpią od godziny 8.00 do zakończenia prac.

Sytuacja jest związana z przebudową sieci wodociągowej w remontowanym odcinku ul. Piłsudskiego. Dostawy do odbiorców w ulicach Pułaskiego i Zielonej, w tym do Żłobka i Przedszkola będą realizowane bez zakłóceń. 

Na czas prowadzenia prac zostanie podstawiony beczkowóz z wodą pitną w okolicach Powiatowej Komendy Policji w Radomsku.

Za  utrudnienia przepraszamy. 

 

Ostatnie dni były dla nas pełne przemiłych spotkań związanych z wręczaniem nagród w konkursie „Elektrosprzęt w dobre ręce”. Gratulujemy serdecznie wszystkim placówkom szkolnym. Dziękujemy sponsorom i współorganizatorom za coroczne wsparcie tego przedsięwzięcia. Poniżej fotogaleria z wręczenia nagród.

W dniach 19-20 września br. w ośmiu placówkach szkolnych z terenu miasta Radomska przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne z grą na tabletach. Dzieci w czasie półgodzinnej pogadanki zdobyły wiedzę na temat segregacji odpadów, a następnie ją weryfikowały poprzez udział w interaktywnej grze pt. „Edukacja segregacja”. Emocjom towarzyszącym zmaganiom młodych graczy towarzyszyły radosne piski i oklaski. W każdej grupie znalazł się klasowy mistrz lub mistrzyni segregacji, który otrzymał drobny upominek. Przedsięwzięcie mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Electro-System Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. W zajęciach wzięło udział łącznie 160 dzieci. Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18