Z dzisiejszej prelekcji pt. „Uzdatnianie wody i etapy oczyszczania ścieków” uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 dowiedzieli się jak wygląda proces oczyszczania ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w Radomsku oraz na czym polega uzdatnianie wody. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także o rodzajach wód oraz co jest źródłem ich zanieczyszczenia, czy można pić wodę z kranu i skąd jest pobierana woda do picia w Radomsku.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.8.2019.BG z dnia 22 marca 2019 r. została zmieniona obowiązująca XVIII taryfa dla ciepła.
Zmiana taryfy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2019 r. pod poz. 1817 i będzie obowiązywać od dnia 15 kwietnia 2019 r.
Średni wzrost cen i stawek opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem wytworzonym w Kotłowni Rejonowej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151 wynosi 6,22%.
Zmiana cen spowodowana jest znacznym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Przeprowadzone warsztaty edukacyjne w PSP nr 8 utrwaliły wiedzę zdobytą przez uczniów w trakcie pogadanki na temat niskich emisji. Przypomnieliśmy także informacje o złym wpływie spalania odpadów na zdrowie człowieka i środowisko. Dużo radości sprawiło dzieciom układanie puzzli, koło fortuny oraz labirynt edukacyjny.

 

Tematem dzisiejszej pogadanki w PSP nr 5 była segregacja odpadów, właściwe zagospodarowanie baterii i zużytego elektrosprzętu. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji oraz chętnie brali udział w dyskusji. Przypomnieliśmy o trwającej IV edycji konkursu pt. "Elektrosprzęt w dobre ręce". Po spotkani wszyscy otrzymali materiały edukacyjne.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 29.03.2019r. w godz. 7:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Ładnej. Powodem wyłączenia dostawy wody jest awaria sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniach 01.04.2019r. - 05.04.2019r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na ul. Kolbego. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18