Drodzy Klienci,

W związku z wprowadzonymi przez Rząd RP restrykcjami spowodowanymi wzrostem zachorowań na COVID-19 oraz mając na uwadze zdrowie klientów i naszych pracowników, a także względy bezpieczeństwa, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje o wstrzymaniu prowadzenia obsługi kasowej od soboty 27 marca do piątku 9 kwietnia włącznie.

Konkurs skierowany był do radomszczańskich przedszkolaków i polegał na wykonaniu wielkanocnego zająca z odpadów (np. butelek, gazet, kartonów itp.) Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, zaś fundatorem nagród był Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Cieszy nas fakt, że mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią nasz konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 10 placówek przedszkolnych, a oto jego laureaci:

 

I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku

II miejsce – Przedszkole Specjalne w Radomsku

III miejsce – Niepubliczne Przedszkole Skrzat w Radomsku

 

W ramach projektu realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Radomsku „Kultura ma głos” wzięliśmy udział w audycji radiowej, w której opowiedzieliśmy o naszych nowych projektach edukacyjnych zaplanowanych do realizacji w tym roku.

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2 oraz obecną sytuacją epidemiologiczną Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.04.2021 r. do odwołania zostanie wstrzymane funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Płoszowie, przy ul. Jeżynowej 40 na dotychczasowych zasadach.

 

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przyczynkiem do jego ustanowienia w 1992r. był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Obchodzony jest co roku 22 marca.

Od jego ustanowienia minęło niemal 30 lat, ale problem ubóstwa w wodę nie zmalał. Na szczęście świadomość tego problemu jest dziś znacznie większa. W taki dzień warto zastanowić się skąd się bierze woda w naszych kranach i kto nad tym czuwa.

W bieżącym roku rozpoczęliśmy współpracę z Radomszczańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”. Są to spotkania on-line o tematyce związanej z ochroną środowiska, ze szczególnym naciskiem na uwarunkowania lokalne.

Pierwsze spotkanie poświęcone było segregacji odpadów - pod hasłem: ,,Myśl ekologicznie – to się opłaca!”

Głównym celem było omówienie zagadnień związanych z segregacją odpadów. Uczestnicy prelekcji dowiedzieli się jak prawidłowo postępować z odpadami typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz odpady zielone. Zaprezentowane zostały również zasady odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych. Omówiono rodzaje odpadów niebezpiecznych, które wytwarzane są w każdym gospodarstwie domowym i jak należy z nimi prawidłowo postępować.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18