Segregacja odpadów możne budzić pozytywne emocje. Uśmiechnięte twarze uczniów uwiecznione na poniższych zdjęciach świadczą o tym najlepiej. Nasze przestrzenne gry pomogły dzieciom ze szkoły podstawowej w Jedlnie (gm. Ładzice) lepiej zapamiętać zasady segregacji odpadów. Dzieci rozumieją też już dlaczego przeterminowane lub niepotrzebne lekarstwa, elektroodpady, baterie czy gruz budowlany nie powinny trafiać do odpadów komunalnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że dnia 25.09.2020 r. w godzinach od 14.00 - 20.00
mogą wystąpić 2-3 kronie chwilowe przerwy w dostawie wody na terenie całego miasta Radomska.
Przerwy w dostawie wody spowodowane są modernizacją Ujęcie Wody Miłaczki.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Przedstawienie teatralne pt. „Wywrócona bajka o Kapturku” zakończyło projekt realizowany przez Publiczne Przedszkole nr 3, w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt obejmował między innymi przeprowadzenie przez pracownice Działu Ochrony Środowiska szeregu pogadanek, warsztatów  o tematyce ekologicznej, jak również warsztaty z grą na tabletach pozwalające uczestnikom poznać tajniki prawidłowej segregacji odpadów.

 Dyrekcji i gronu pedagogicznemu Przedszkola nr 3 dziękujemy za udaną współpracę.

W Publicznym Przedszkolu nr 9 w Radomsku zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego dotyczącego właściwego gospodarowania wodą. Omówiona została tematyka wody pochodzącej z naszego ujęcia „Miłaczki”, jak również uświadamialiśmy przedszkolaków, jak bardzo w Polsce kurczą się zasoby wodne, a w szczególności w województwie łódzkim. Rodzice dowiedzieli się dlaczego dla dzieci woda jest zdrowsza niż kolejna herbata. Dużo pozytywnych emocji dostarczyło dzieciom ekologiczne przedstawienie pt. „O czym marzą drzewa”, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury. Projekt, do którego zostaliśmy zaproszeni był zrealizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców  Radomska w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami uruchomiło na stronie Spółki zakładkę pt. „Segregacja w pigułce”

http://pgk-radomsko.pl/segregacja-w-pigulce-1

 Poprzednia zakładka obejmowała jedynie treści umieszczone w naszej ulotce edukacyjnej, natomiast obecna jest bardziej rozbudowana i zawiera m.in. różne sposoby na pozbycie się danej frakcji odpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 19.09.2020r. (sobota)

w godz. 8:00 – 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Piłsudskiego (od przejazdu kolejowego do MDK) oraz na ulicach przyległych: Równej, Pułaskiego, Zielonej oraz Nadrzecznej.

Przerwa w dostawie wody jest spowodowana modernizacją sieci wodociągowej.

Woda do picia będzie dostępna z beczkowozu na ul. Piłsudskiego.

tel.607-222-693

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18