Przeciętne gospodarstwo domowe zużywa ok 100 kg papieru w ciągu roku. Kartka papieru służy nam czasami tylko przez chwilę potem no cóż…. ląduje w koszu. Jeżeli trafi do kosza na makulaturę, to zostanie poddana recyklingowi. Spalanie w piecu kolorowych gazet ma swoje konsekwencje dla środowiska. Połyskujący papier zadrukowany w kolorze to również zlepek chemikaliów, który trudno się pali, a co gorsza tworzy drobny popiół łatwo ulatujący kominem. Makulatura, gdy będzie wyrzucona do pojemnika z innymi odpadami z pewnością będzie mokra, tłusta i … trafi na składowisko.

  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku ogłasza dla radomszczańskich przedszkolaków konkurs plastyczny pt. "EKO-ZOO". Ideą naszego przedsięwzięcia jest propagowanie selektywnej zbiorki odpadów, wykorzystywanie ich do wykonania różnorodnych prac plastycznych i przedmiotów codziennego użytku, a także kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska. 

Wykonane prace należy dostarczyć do dnia 23 marca 2022 r., do Muzeum Regionalnego w Radomsku, które jest współorganizatorem konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc a patronem i fundatorem nagród dla laureatów jest Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Regulamin konkursu "EKO-ZOO" znajduje się na stronie Spółki www.pgk-radomsko.pl w zakładce "Edukacja ekologiczna". W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 504 947 406.

Powodzenia smile

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.36.2021.BG z dnia 14 stycznia 2022r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła.

Konstruując stawki w Taryfie sprzedawca zgodnie z przepisami prawa dokonuje kalkulacji, na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej, co oznacza że wpływ na kalkulację stawek w taryfie mają zmiany cen najbardziej istotnych składników cenotwórczych. 

Dla określenia nowych stawek cenowych za energię cieplną największy wpływ miały wzrosty cen (co znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze kosztów przedstawionej na poniższych grafikach): 

  • uprawnień do emisji CO2 - wzrost kosztu ich zakupu o 24,07% w momencie konstruowania stawek do nowej taryfy,
  • paliwa (miału węglowego) - wzrost ceny zakupu na poziomie 45,9%,
  • transportu paliwa - wzrost o 35,7%,
  • energii elektryczna - wzrost o 8% w związku z wprowadzoną od 2021r. opłatą mocową. 

Wobec tak znaczących wzrostów istotnych składników skalkulowanie nowych stawek nie było proste. Średnia cena energii cieplnej w nowej taryfie jest o 18,15% wyższa od dotychczasowej, co oznacza niższy poziom wzrostu niż w przypadku innych źródeł energii.  

Z uwagi na coraz mniejszą ilość transakcji gotówkowych w Kasie znajdującej się w siedzibie Spółki przy ul. Stara Droga 85 Zarząd Spółki zdecydował o zaprzestaniu realizacji tej formy obsługi klienta od 31 stycznia br.. 

 Do dyspozycji klientów korzystających z tego rodzaju obsługi cały czas pozostaje Kasa w Biurze Obsługi Klienta przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krzywej 12.

 

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał komunikat (poniżej w treści jego skan), w którym stwierdził zdatność wody z naszego ujęcia do spożycia.

Ma to związek z badaniem próbek pobranych przez Inspektora w dniu 4 stycznia b.r. W związku z tym zostaje odwołany wcześniejszy komunikat, w którym zostały wydane zalecenia dotyczące użycia wody z ujęcia Radomsko.  

Szanowni Państwo,

Najbliższy piątek 7 stycznia będzie dniem wolnym od pracy, w zamian za 1 stycznia – Nowy Rok przypadający w sobotę, dla pracowników PGK Sp. z o.o. w Radomsku.

Oznacza to, że w tym dniu do Państwa dyspozycji pozostawać będą zespoły interwencyjne i pracownicy pełniący dyżur pod tzw. numerami alarmowymi.

Do naszej siedziby i zakładów zapraszamy w dniu jutrzejszym i od 10 stycznia. 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18