W dniach 18 i 29 października bieżącego roku odwiedziliśmy Niepubliczne Przedszkole Skrzat oraz Bajkową Krainę. Dzieci na podstawie naszej prezentacji dowiedziały się wielu ciekawych informacji o segregacji odpadów, a także jak niebezpieczne mogą być baterie. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem słuchali pogadanki, aby w przyszłości móc wykorzystać zdobytą wiedzę. Maluchy chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Każdy z przedszkolaków otrzymał ulotki, malowankę oraz pudełko na baterie do samodzielnego złożenia, które okazało się wielką atrakcją.

Dziś Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Uczniowie zapoznali się  z technologią przetwarzania odpadów w Sortowni i Kompostowni- instalacjach  pracujących w ramach ZUOK oraz dowiedzieli się na czym polega recykling odpadów.  Pracownik zakładu szczególną uwagę zwrócił na to, jakie błędy są  popełnianie przy segregacji odpadów oraz jak  nieprowadzenie jej w ogóle w gospodarstwie domowym  wpływa na pracę Zakładu i środowisko naturalne.

W dniach 15 – 16 października 2019 r. w ośmiu Publicznych Szkołach Podstawowych  w Radomsku przeprowadziliśmy warsztaty z wykorzystaniem tabletów. Warsztaty każdorazowo poprzedzały pogadanki wprowadzające w tematykę segregacji odpadów, czyli jak prawidłowo segregować odpady powstające w gospodarstwie domowym, co ułatwiło im dalszą pracę   podczas  gry  na tabletach.  Uczniowie  w  wielkim  skupieniu starali się odgadnąć gdzie i w którym pojemniku umieścić przedmiot pojawiający się na monitorze. Wśród uczestników warsztatów wyłonieni zostali zwycięzcy, którzy otrzymali nagrody niespodzianki. Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w ulotki na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz kolorowe plany lekcji. Współorganizatorem warsztatów był Interseroh Organizacja Odzysku opakowań S.A., a ich wykonaniem jak zawsze profesjonalnie zajęła się firma Etado Recykling z Warszawy. 

 

W  dniu dzisiejszym  zakończyliśmy  cykl pogadanek o tematyce  ekologicznej w  Gomunicacach  i Chrzanowicach.  Młodzież  dowiedziała  się  interesujących  rzeczy  o  sortowni  i   kompostowni-  instalacjach  eksploatowanych  w  naszym  zakładzie  w  Płoszowie.  Poznała  właściwy  sposób  segregowania odpadów, baterii  oraz zużytego elektrosprzętu.    W prezentację wpleciony był tez wątek o tym jak kupować mądrze i ekologicznie, aby zapobiec gromadzeniu się żywności w domu. Poruszony tez został temat recyklingu, czyli „drugiego życia odpadu”. Na zakończenie wszyscy otrzymali ulotki edukacyjne, a Ci bardziej odważni drobne gadżety, które przyjęte zostały z radosnym uśmiechem.

 

 

W minionym tygodniu z pogadanką na temat prawidłowego zagospodarowania odpadów odwiedziliśmy dzieci w szkole w Przerębie oraz w przedszkolu w Gomunicach i Chrzanowicach. Wspólnie rozmawialiśmy o unikaniu błędów przy segregowaniu poszczególnych frakcji odpadów. Szczególną uwagę dzieci zwróciliśmy na właściwe postępowanie z „odpadami trudnymi” takimi jak baterie i przeterminowane lub niepotrzebne lekarstwa. Po zakończonych zajęciach wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kolorowanki i ulotki.

W dniu 26 września uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w warsztatach pt. „Szukamy śladów życia w wodzie”. Najciekawszym etapem dla każdego uczestnika zajęć było samodzielne przygotowanie preparatu i oglądanie w nim pod mikroskopem organizmów jednokomórkowych takich jak: orzęski czy wirki. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach będzie inspiracją do pogłębiania wiedzy biologicznej i rozbudzi naukowe zainteresowania uczniów.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18