Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 17.04.2019r. w godz. 14:00 – 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Piastowskiej na odcinku od Bursy szkolnej do ul. Leszka Czarnego (bloki ul. Piastowska nr 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33). Powodem wyłączenia dostawy wody jest awaria sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Drogą recyklingu butelek PET podążali dziś uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Młodzież i opiekunowie zapoznali się z pracą sortowni, kompostowni i składowiska odpadów. W szczególności uczestnicy wycieczki przyjrzeli się jak wygląda proces przetwarzania zebranych selektywnie butelek PET. Wycieczka była zrealizowana w ramach projektu „Działaj imPETem” prowadzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Wyjazd do radomszczańskich firm zajmujących się zbiórką i przetwarzaniem opakowań plastikowych był nagrodą w konkursie pt. „Działamy z imPETem My, działajcie także i Wy”.

Prelekcja pt. "Niskim emisjom mówimy stop" przeprowadzona w II Liceum Ogólnokształcącym, miała na celu przybliżenie problemu zanieczyszczonego powietrza oraz przedstawienie informacji o stanie powietrza w Radomsku. Uczniowie dowiedzieli się czym jest pył PM 10, smog oraz co powodują zanieczyszczenia składające się na niską emisję. 

 

Z dzisiejszej prelekcji pt. „Uzdatnianie wody i etapy oczyszczania ścieków” uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 dowiedzieli się jak wygląda proces oczyszczania ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w Radomsku oraz na czym polega uzdatnianie wody. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także o rodzajach wód oraz co jest źródłem ich zanieczyszczenia, czy można pić wodę z kranu i skąd jest pobierana woda do picia w Radomsku.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.8.2019.BG z dnia 22 marca 2019 r. została zmieniona obowiązująca XVIII taryfa dla ciepła.
Zmiana taryfy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2019 r. pod poz. 1817 i będzie obowiązywać od dnia 15 kwietnia 2019 r.
Średni wzrost cen i stawek opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem wytworzonym w Kotłowni Rejonowej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151 wynosi 6,22%.
Zmiana cen spowodowana jest znacznym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Przeprowadzone warsztaty edukacyjne w PSP nr 8 utrwaliły wiedzę zdobytą przez uczniów w trakcie pogadanki na temat niskich emisji. Przypomnieliśmy także informacje o złym wpływie spalania odpadów na zdrowie człowieka i środowisko. Dużo radości sprawiło dzieciom układanie puzzli, koło fortuny oraz labirynt edukacyjny.

 

Wyszukiwarka

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18