Osiągnięcia

Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. otrzymało tytuł „Prospołeczna Firma Roku” w II edycji Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości.

Tytuł ten został przyznany Spółce 13 maja 2011 r. podczas uroczystej Gali Biznesu Radomszczańskiego, której organizatorem jest Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku.

Nagrodę dla Spółki odebrał Prezes Zarządu Wiesław Kamiński.

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystej Gali w dniu 07.02.2011 r. w Łodzi zorganizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego zostało nagrodzone Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku za wieloletnią wzorową współpracę oraz czynny udział w procesie doskonalenia polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego.

Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zostało laureatem Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości w kategorii PROSPOŁECZNA FIRMA ROKU.

23 kwietnia 2010 r. w Miejskim Domu Kultury miała miejsce wyjątkowa Gala Biznesu Radomszczańskiego, podczas której zostały przyznane Certyfikaty i Statuetki dla nagrodzonych firm.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18