W dniu 14.06.2011 Rada Miejska zatwierdziła uchwałę na zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Miasta Radomska i wsi przyłączonej do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjej na okres od 16.08.2011 do 15.08.2012.

W załączniku treść uchwały

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18