5 sierpnia zakończono postój związany z  remontem Kotłowni Rejonowej przy ul P. Wyszyńskiego 151 w Radomsku. Zakres prac obejmował przeglądy i remont pomp, instalacji elektrycznej, wentylacji, wymianę zasuw i 100 mb 36 letniej magistrali ciepłowniczej Ø 400. W wyniku zrealizowanych robót znacząco wzrośnie niezawodność systemu ciepłowniczego miasta Radomska i zmniejszą się straty na przesyle.

Coroczne postoje remontowe mają miejsce podobnie i w innych zakładach ciepłowniczych np. Piotrkowie Trybunalskim. Czas wyłączenia zawsze jest uzależniony od rozległości planowanych prac. Wymianę jedynego wyjścia z Kotłowni Rejonowej udało się wykonać o 7 dni szybciej. Możliwe to było dzięki dobremu przygotowaniu placu budowy oraz pracy w sobotę i niedzielę. Kolejne prace modernizacyjne zaplanowane na ten rok, takie jak wymiana kotła nr. 1 na nowoczesny kocioł o ścianach szczelnych i wyższej sprawności realizowane będą bez zakłóceń w dostawie ciepła

  • img_0715
  • img_0727

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18