Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku reagując na potrzeby miasta Radomska i jego mieszkańców buduje nowe odcinki sieci wodociągowej.

W latach 2011- 2012 na terenie powstającego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wrotki – Łowiecka w Radomsku Spółka wybuduje sieć o łącznej długości 5045 mb.

Inwestycja ta przyczyni się do rozbudowy m. Radomska, poprzez powstanie kolejnego osiedla mieszkaniowego

  • akt1

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18